học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Học Tiếng Hàn Quốc Qua Video

Trang Chủ
Thông Tin
Tài Liệu Học
Bài giảng tiếng hàn
Bài Thi
Học tiếng hàn qua bài hát
Ngoại Ngữ
Phần mềm
Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Bài Thi Cuộc thi số 2-bài viết số 16-Hea Jun-giải nhì

Cuộc thi số 2-bài viết số 16-Hea Jun-giải nhì

de thi tieng han , de thi tieng han online , thi tieng han quoc , hoc tieng han quoc , hoc truc tuyen , thi tieng han online

성명:김해준
이메일: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
스카이프닉네임:b4by_b0y_kr

한국어 공부할 때 어떤 기능(듣기, 말하기, 읽기, 쓰기)이 제일 어려워요? 왜 어려워요?
여러분도 알다시피 외국어를 공부할 때 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기를 공부합니다. 그 중에 말하기 기능이 제일 어려운 것 같습니다. 왜냐하면 외국어를 배울 때 가장 중점에 두는 것이 대화하는 것 이기 때문입니다. 말하기에서 외국어 실력이 드러나기 때문입니다. 제 생각에는 사람들이 가장 유창하게 말 할 수 있는 다른 언어는 모국어라고 생각합니다.대화를 유창하게 하려면 많은 노력이 필요하고 혼자서 말하기를 연습하는 것 보다는 원어민과 대화를 나누어 보는 것이 중요합니다.한국어의 말하기도 쉽지는 않습니다. 언어는 그 나라의 문화와 환경에 따라 조금씩 다른데, 제 생각에 한국어는 다음절 언어를 많이 사용하고 성조를 사용하지 않아서 대화하기가 어려운 것 같습니다.
그리고 많은 경어를 사용하는 것 때문에 정말 어렵게 느껴집니다. 한국어로 대화할 때 가장 중요한 문제는 어떻게 한국인처럼 자연스럽게 말하는 것과, 존댓말을 적절하게 사용하는 것입니다.한국어 공부를 할 때, 한국 사람과 직접 대화를 하면 한국어 말하기 실력을 키울 수 있습니다.
여러분은 한국인과 손을 잡으면(~친분을 쌓으면~)한국어를 더욱 자연스럽게 말할 수 있을 것입니다.그게 한국어 배울 때 중점입니다.
여러분은 성공하길 바랍니다.

Tất cả các bạn ai cũng biết khi học ngoại ngữ thì học Nghe,Nói, Đọc,Viết.
Trong số đó có lẽ kĩ năng nói là kĩ năng khó nhất.Vì đó là vấn đề trọng điểm khi mà chúng ta dùng ngoại ngữ để đối thoại . Khi nói thì năng lực ngoại ngữ được thể hiện.Bản thân tôi nghĩ mọi người có thể nói ngôn ngữ khác một cách trôi chảy như tiếng mẹ đẻ.Để khi nói chuyện một cách lưu loát cần phải có nhiều cố gắng nỗ lực, So với việc tự luyện tập nói một mình thì trao đổi,tập luyện với người bản địa là một điều quan trọng.Nói tiếng hàn cũng không hề đơn giản.Ngôn ngữ thì tùy vào Văn hóa và môi trường của mỗi quốc gia mà có sự khác nhau.Tiếng hàn là dạng ngôn ngữ sử dụng đa âm tiết và không có thanh điệu nên có lẽ vì thế mà việc đàm thoại tiếng hàn gặp khó khăn.
Và càng cảm thấy khó khăn hơn vì tiếng hàn sử dụng nhiều kính ngữ.Khi nói đàm thoai bằng tiếng hàn vấn đề quan trọng nhất đó là nói tiếng một cách tự nhiên như người hàn quốc và sử dụng những lời nói tôn trọng một cách hợp lý. Khi học tiếng hàn nếu được trực tiếp đối thoại với người hàn thì năng lực nói tiếng hàn sẽ có thể được nâng cao.
Nếu các bạn giao lưu cùng với người hàn quốc thì sẽ có thể nói tiếng hàn một cách tự nhiên.Đó là điều trọng điểm khi mà học tiếng hàn.
Chúc các bạn thành công ^^.

Bài chữa của ban giám khảo
한국어 공부할 때 어떤 기능(듣기, 말하기, 읽기, 쓰기)이 제일 어려워요? 왜 어려워요?
여러분도 알다시피 외국어를 공부할 때(크게) 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기를 공부합니다. 그 중에 말하기 기능이 제일 어려운 것 같습니다. 왜냐하면 외국어를 배울 때 가장 중점에 두는 것이 대화하는 것 이기(dấu cách) 때문입니다. 말하기에서자신의 외국어 실력이 드러나기 때문입니다. 제 생각에는 사람들이 가장 유창하게 말 할 수 있는 다른 언어는 모국어라고 생각합니다.대화를 유창하게 하려면 많은 노력이 필요하고 혼자서 말하기를 연습하는 것 보다는 원어민과 대화를 나누어 보는 것이 중요합니다.한국어의 말하기도 쉽지는 않습니다. 언어는 그 나라의 문화와 환경에 따라 조금씩 다른데, 제 생각에 한국어는 다음절 언어를 많이 사용하고 성조를 사용하지 않아서 대화하기가 어려운 것 같습니다.
그리고 많은 경어를 사용하는 것 (한국어는 경어가 많기)때문에 정말 어렵게 느껴집니다. 한국어로 대화할 때 가장 중요한 문제는(것는) 어떻게 한국인처럼 자연스럽게 말하는 것과, 존댓말을 적절하게 사용하는 것입니다.한국어 공부를 할 때, 한국 사람과 직접 대화를 하면 한국어 말하기 실력을 키울 수 있습니다.
여러분은 한국인과 손을 잡으면(~친분을 쌓으면~)한국어를 더욱 자연스럽게 말할 수 있을 것입니다.그게(그것이)한국어 배울 때 중점입니다(가장 중요한 것입니다).
여러분은 성공하길 바랍니다.

Đánh giá:

- Bài viết đủ ý, lỗi sai không nhiều

Điểm số: 8,75 – giải nhì

 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Bài Thi Cuộc thi số 2-bài viết số 16-Hea Jun-giải nhì

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.