học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Học Tiếng Hàn Quốc Qua Video

Trang Chủ
Thông Tin
Tài Liệu Học
Bài giảng tiếng hàn
Bài Thi
Học tiếng hàn qua bài hát
Ngoại Ngữ
Phần mềm
Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Bài Thi Cuộc thi số 2-bài viết số 4-Nguyễn Quân-giải khuyến khích

Cuộc thi số 2-bài viết số 4-Nguyễn Quân-giải khuyến khích

de thi tieng han , de thi tieng han online , thi tieng han quoc , hoc tieng han quoc , hoc truc tuyen , thi tieng han online

Tên: Nguyễn Thị Quân
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nick skype:nguyen.thi.quan

안녕하세요? 여러분!
제이름은 관입니다. 한국말을 공부한 지 1 년정도 됐습니다. 그래서, 한국말을 아직 잘못하고 모르는 것이 많이 있습니다.
그동안에, 저가 한국말을 공부하면서 한국말이 어러운 것을 알았어요. 한국말에는 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 다 어러운 것 같아요. 특히, 듣기가 제일 어러워요. 왜냐하면:
한국의 테레비전 방송을 보면서 한국사람과 몇번 대화 해보니까 한국사람의 발음과 베트남사람의 발음이 한국말으로 많이 틀러요.그리고, 한국에서 각지역의 사람들의 발음이 다 틀립니다. 예를들어: “서울사람과 부산사람의 발음이 틀립니다”. 그래서, 한국말이 정말 어러워요.
한국말의 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기를 발전하기 위하여 한국사람과 더 많은 대화가 필요합니다. 그렇지만, 이것은 제개인 생각 인데요. 한국에서 살수 있으면 촣겠습니다. 왜냐하면, 그에서는 매일 한국말을 사용해야 되니깐요. 그러면, 한국말을 빨리 배운 것 같아요.
여러분은 생각이 어떻습니까?

Mình tên là quân, mình học tiếng hàn khoảng chừng một năm rồi. vậy nên tiếng hàn vẫn chưa được giỏi và còn nhiều điều chưa biết.
Trong thời gian học tiếng hàn mình biết những cái khó của nó. trong tiếng hàn, kỷ năng nghe, nói, đọc, viết hình như tất cả đều rất khó. đặc biệt, kỷ năng nghe là khó nhất. bởi vì:
Qua việc xem đài truyền hình của hàn quốc và mấy lần đàm thoại với người hàn thì mình thấy cách phát âm bằng tiếng hàn của người hàn và cách phát âm của người việt khác nhau rất nhiều. và ở hàn quốc người các miền khác nhau họ cũng phát âm khác nhau. ví dụ: “ người soul và người bu san phát âm khác nhau”. vậy nên tiếng hàn quốc đúng thật rất khó.
Để phát triển kỷ năng nghe, nói, đọc, viết cần phải đàm thoại với người hàn nhiều hơn nữa. thế nhưng, đó là suy nghĩ của cá nhân tôi. nếu được sống bên hàn quốc thì tốt biết mấy. bởi vì:ở đó phải sử dụng tiếng hàn hàng ngày, nếu vậy sẽ nhanh chóng học được tiếng hàn.
còn mọi người thì nghĩ sao?

Bài sửa của ban giám khảo (màu đỏ là lỗi, màu xanh là lời sửa)
안녕하세요? 여러분!
제이름은 관입니다. 한국말을 공부한 지 1 년정도 됐습니다. 그래서, 한국말을 아직 잘못하고(한국말이 유장하지 몾하고) 모르는 것이 많이 있습니다.
그동안에, 저가(제가) 한국말을 공부하면서 한국말이 어러(어려 다를 나라 언어 보다 더)운 것을 알았어요. 한국말에는() 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기 다 어러(어려)운 것 같아요. 특히, 듣기가 제일 어러(어려)워요. 왜냐하면:
한국의 테레비전 방송을 보면서(thừa) 한국사람과 몇번 대화해보니까 한국사람의(한국어) 발음과 베트남사람의 발음이 한국말으로 많이 틀()요.그리고(말하지면), 한국에서 각지역의 사람들의 발음이 다 틀립니다( 사투리와 같습니다). 예를들어: “서울사람과 부산사람의 발음이 틀립니다(다릅니다)”. 그래서, 한국말이 정말 어()워요.
한국()의 듣기, 말하기, 읽기, 쓰기(발전하기 위하여(항상을 위하여) 한국사람과 더 많은 대화가 필요합니다. 그렇지만(그래서), 이것은 제개인 생각 인데요. 한국에서 살수 있으면 촣겠습니다(살았으면 좋겠습니다). 왜냐하면, 그에서는(한국어실력을 늘리기 위해전) 매일 한국말을 사용해야 되니깐요. 그러면, 한국말을 빨리 배 ()것 같아요.
여러분은 생각이 어떻습니까?
Đánh giá:
Bài viết có nhiều chỗ không đặt dấu cách
Lỗi từ vựng
Điểm số 7,25 – giải khuyến khích. Bạn hãy cố gắng bài thi sau

 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Bài Thi Cuộc thi số 2-bài viết số 4-Nguyễn Quân-giải khuyến khích

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.