học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Học Tiếng Hàn Quốc Qua Video

Trang Chủ
Thông Tin
Tài Liệu Học
Bài giảng tiếng hàn
Bài Thi
Học tiếng hàn qua bài hát
Ngoại Ngữ
Phần mềm
Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Bài Thi Cuộc thi số 2- bài viết số 7- Xuân Dương-giải khuyến khích

Cuộc thi số 2- bài viết số 7- Xuân Dương-giải khuyến khích

de thi tieng han , de thi tieng han online , thi tieng han quoc , hoc tieng han quoc , hoc truc tuyen , thi tieng han online

Tên: Tô Xuân Dương
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nick skype: ato.xuanduong

일년 전에 한국친구가 나를 도와줬어서 나는 한국에 가고 그 친구한테 감사하기를 위해서 한국어를 공부하기로 했어요. 지금까지 한국어를 공부한 지 약 1년 됐어요. 공부하는 과정에는 나한테 말하기가 제일 어려워요.
외국어를 공부할 때 가장 목적이 대화 예요. 대화를 할 때 듣기도 있고 말하기도 있어요.
잘 말하고 싶으면 다양한 단어와 문법을 강하게 안 잡으면 안 돼요. 외냐하면 하고 싶은 말을 말할 수 없어요. 그래서 단어와 문법을 열심히 공부해야 해요. 그리고 더 잘 말하기를 위해서 가요와 속담도 아주 필요해요. 많은 것을 공부해야 돼요.
한국에서 한국어를 공부하면 너무 좋은데 베트남에서 한국어를 공부할 때 한국사람을 만나는 조건이 적어요. 그래서 외국어를 공부하는 사람한테 큰 장애문 이에요.
그리고 한국어를 공부하는 과정에서 가끔 나는 듣기를 할 수 있지만 다시 따라하지 못 해요. 들었던 문장을 계속 잊어요. 너무 어려워요.
마지막, 한국어는 한국생활, 한국문화에 강한 상관 있어요. 다른 사람을 이야기할 때 다른 말을 선택해야 돼요. 선생님이나 늙은 사람을 이야기할 때 높은 말을 사용하고 친구를 이야기할 때 보통말을 사용해야 해요. 어울한 말을 선택하기가 가끔 좀 복잡하고 어려워요.
그래서 나한테 말하기가 제일 어려워요.
읽어주어서 감사합니다!

Tiếng Việt:
Vì đã được một người bạn Hàn Quốc giúp đỡ 1 năm trước nên tôi đã quyết định học tiếng Hàn để sang hàn Quốc và cảm ơn người bạn đó. Tới giờ tôi học tiếng Hàn đã được 1 năm rồi. trong quá trình học thì đối với tôi nói là khó nhất.
Mục tiêu lớn nhất khi học ngoại ngữ là giao tiếp. Trong giao tiếp có nghe và nói. Nếu muốn nói tốt mà lại không có vốn từ đa dạng và không nắm vững ngữ pháp thì không được. Vì chúng ta không thể diễn đạt được điều mình muốn nói. Vì vậy chúng ta phải thật cố gắng học từ vựng và ngữ pháp. Và để nói tốt hơn thì chúng ta cũng rất cần ca dao và tục ngữ. Có rất nhiều điều phải học hỏi.
Nếu chúng ta học tiếng Hàn ở Hàn Quốc thì thật là tốt , nhưng khi chúng ta học tiếng Hàn ở Việt Nam thì lại có ít điều kiện để gặp người Hàn Quốc. Điều đó đối với người học ngoại ngữ là một trở ngại lớn.
Và trong quá trình học , tôi có thể nghe được nhưng lại không thể lặp lại. Tôi cứ quên mãi những câu đã nghe được . Thật là khó khăn.
Cuối cùng, tiếng Hàn có quan hệ chặt chẽ với đời sống và văn hóa. Khi nói chuyện với những người khác nhau thì chúng ta phải lựa chọn nhũng lời nói khác nhau. Khi gặp thầy cô hay những người lớn tuổi thì chúng ta phải dùng từ kính trọng, còn khi nói chuyện với bạn bè thì chúng ta có thể dùng những từ ngữ bình thường. Việc lựa chọn lời nói thích hợp đôi khi rất phức tạp và khó khăn.
Vì vậy với tôi, nói là khó nhất.
Cám ơn vì đã đọc bài viết của tôi!

Bài chữa của ban giám khảo
일년 전에 한국친구가 나를 도와줬어서 나는 한국에 가고(도와죠 적이 있어서) 그 친구한테 감사하기(감사를 표현하기 위해)를 위해서 한국어를 공부하기로 했어요. 지금까지 한국어를 공부한 지 약 1년 됐어요. 공부하는 과정에는 나한테 말하기가 제일 어려워요.(저에게 한국어 말하기가 제일 어려워요)
외국어를 공부할 때 가장 목적이(중한 것은) 대화 예요. 대화() 할 때 듣기도 있고 말하기도 있어요.(듣기와 말하기를 잘해야돼요)
잘 말하고 싶으면(잘 말하려면) 다양한 단어와 문법을 강하게 안 잡으면 안 돼요(을 많이 알아야해요). 외냐하면 하고 싶은 말을 말할 수 없어요(그것이 부족하면 말을 잘할 수 없어요). 그래서 단어와 문법을 열심히 공부해야 해요. 그리고 더 잘 말하기를 위해서 가요와 속담도 아주 필요해요. 많은 것을 공부해야 돼요(들 아는 것도 중요해요).
한국에서 한국어를 공부하면 너무 좋은데(좋지만) 베트남에서는 (는 한국사람을 만나기 힘들기 때문에 공부하기 힘들어요) 한국어를 공부할 때 한국사람을 만나는 조건이 적어요. 그래서 외국어를 공부하는 사람한테 (장애문 이에요.
그리고 한국어를 공부하는 과정에서 가끔 나는 (한국어) 듣기를 (어느정도는)할 수 있지만 다시 따라하지 못 해요. 들었던 문장을 계속 잊어요. 너무 어려워요.
마지막, 한국어는 한국생활, 한국문화에 강한 상관(화 연관이 있어요)있어요. 다른 사람을 이야기할 때(상대방에 따라) 다른 말을 선택해야 돼요. 선생님이나 늙은 사람(저보다 늙을 사람과)을 이야기할 때 높은 말을 사용하고 친구를 이야기할 때 보통말을 사용해야 해요. 어울한(그에 맞늘) 말을 선택하기가 가끔 좀 복잡하고 어려워요.
그래서 나한테(저한테늘) 말하기가 제일 어려워요.
읽어주어서 감사합니다!

Đánh giá:
- Đoạn đầu của bạn viết khó hiểu, dẫn tới việc sai ngữ pháp.
- Bài viết có bố cục rõ ràng
- Ngữ pháp chưa được tốt
Bạn hãy khắc phục điểm yếu này trong các bài thi sau nhé
Điểm số: 7 – giải khuyến khích

 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Bài Thi Cuộc thi số 2- bài viết số 7- Xuân Dương-giải khuyến khích

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.