học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Cao Cấp bài 08 : 작은 불만이라도

[Cao cấp] – Bài 8: 작은 불만이라도

tieng han cao cap , hoc tieng han , nang cao , hoc tieng han cao cap nang cao , tieng han trinh do cao

Chào các bạn ! Qua bài học này mình muốn giới thiệu tới tất cả các bạn nhưng nguyên nhân gây sóng gió trong gia đình mà đôi khi người trong cuộc không dễ gì nhận ra. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài học dưới đây.

Mọi thắc mắc c ác bạn có thể liên hệ:

Nick yahoo: matthuytinh2802

작은 불만이라도

 

 

 

 

십 대 후반인 주부 A 씨가 진료실을 찾아왔다. 가슴에 통증과 불타는 느낌이 들고, 앉아서 일하다 일어날 때 어지러운 경우가 많다고 했다. 그녀는 결혼 15년째지만, 부부 싸움이나 경제적인 어려움은 없었다. 그럼에도 최근 취미 생활을 중단하고, 게을러지면서 자신감이 없어졌다.

상담을 해보니 그녀는 남편에게 서운한 감정이 많이 쌓인 상태였고, 서로 다른 취미 생활 때문에 갈등도 있었다. 남편의 취미는 골프인 반면, 그녀는 등산이나 자전거 타기를 좋아했다. 말하자면 그녀는 최소의 비용으로 취대의 효과를 낼 수 있는 취미 생활을 선호한 셈이다.

하지만 무엇보다 서운한 점은 남편이 그녀의 입장을 이해하기보다 자주 비난하거나 불신하는 태도를 취한 것이다.

그녀는 치료 후 마음이 편해지자 ‘남편을 친구처럼 대해 보자.’라고 생각했다.  “오랜만에 13시간가량 자고 나자, 머리가 맑아졌어요. 좋아하는 책을 집중해서 읽기도 했고요.”

그러면서 앞으로는 남편보다 아이들을 위해서 더욱 즐거운 마음으로 살아가겠다고 마음먹었다.

이처럼 여자는 결혼 뒤 아내로 살아가면서 시어른과의 갈등, 자녀들의 방황, 재산손실, 건강 이상보다 남편의 무관심이나 속임수, 이유 없는 비난이나 질책 등에 쉽게 상처 받는다.

다른 여성에 대한 남편의 지나친 관심이나 친절에도 예민해질 수 있다. 또한 남편이 처가를 무시하거나, 시댁을 더 많이 배려할 때, 일방적으로 시어른 편에 서서 아내를 나무랄 때도 크게 상처 받는다.

하지만 결혼 생활 중 누적된 아내의 불만을 남편은 잘 모르는 경우가 많다. 따라서 살아가는 동안 작은 불만이라도 그때그때 솔직하게 이야기하는 부부 문화나 애정 표현은 갈등을 해결하고 원만한 결혼 생활을 하는 데 도움을 준다. 물론 아내의 마음에 상처가 났을 때, 가장 좋은 치유법은 남편의 적국적인 관심과 배려다.

어휘:

진료실 Phòng khám 갈등 Mâu thuẫn
통증 (Chứng) đau 자녀들의 방황 Con cái hư hỏng, lêu lổng
경제적 Mặt kinh tế 재산손실 Sự thiệt hại về tài sản
취미 Sở  thích 처가 Nhà vợ
자신감 Tính tự tin 일방적 Tính một chiều, một phía
등산 Leo núi 시어른 Bố mẹ chồng
최소 Tối thiểu 불만 Bất mãn
최대 Tối đa, số 1, nhất,… 치유법 Phương pháp chữa trị, trị liệu
비용 Phí 속임수 Lừa dối
효과 Hiệu quả 누적 Tích lũy, tích đọng, gom góp
가량( ~ 정도) Khoảng 손직하다 Sự thẳng thắn, thành thật
질책 Chửi ,mắng, lăng mạ 해결하다 Giải quyết,
애정 Nũng nịu, âu yếm,
원만하다 Sự mong muốn, toại nguyện

문법:

1. 을/를 위해서 어떤 대상을 이롭게 하거나 어떤 목표를 이루겨고 함을 나타내는 표현 (Để đạt được một mục đích, mục tiêu hay một vấn đề gì đó).

명사 + 을/를 위해서
동사 +기 위해서

Vd: 아버지는 가족을 위해서 열심히 돈을 법니다 (벌다: Kiếm tiền
그는 대학 진학을 위해서 쉬지 않고 공부한다.
한국말을 잘하기 위해서 날마다 새벽부터 일어나서 새 단어를 외웁니다.(외우다: Học thuộc lòng

2.은/는 셈이다 “따져 보면 어떠한 것을 하는 것과 결국 비슷하다, 마찬가지이다“ 의 뜻을 나타냄./ 그 정도이면 어떤 상태와 같다고 생갈할 수 있습니다 ( Được xem như, Được coi như,..)
Vd:
하루에 5시간쯤 연습하니까 공부 열심히 하는 셈이다(~ 편이다)
그녀가 키가 180cm(센터미터)니까 키가 큰 셈이다(~ 편이다)
이것도 말하자면 오락의 한 프로그램인 셈이다 (오락: Trò đỏ đen, cờ bạc,..)
부산까지 왔으니 전국의 반주는 된 셈이다 (반주: Một vòng, chu vi)

3. 아/ 어/ 여 가면서… 앞의 행위를 계속 지속하면서 뒤의 행위를 동시에 같이 할 때 쓴다.
Vd:
간이 짜지지 않도록 맛을 봐 가면서 찌개를 끓였어요.
그 문제에 대해서는 앞으로 같이 이야기해 가면서 해결하도록 합시다.
저는 책의 내용을 잊어버리지 않으려고 중요한 문장은 적어 가면서 읽어요
일의 진행을 봐 가면서 다음 계획을 세웁시다.

 

 

Comments   

 
0 #2 Lee Huong 2015-08-03 18:45
Rất bổ ích. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Quote
 
 
0 #1 Lee Huong 2015-08-03 18:41
:-*
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Cao Cấp bài 08 : 작은 불만이라도

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.