học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Luyện Đọc bài 32 : 환경 문제에 관심이 많아요 – CTV Phượng

[Luyện đọc] bài 32 – 환경 문제에 관심이 많아요 – CTV Phượng

luyen doc tieng han , doc tieng han quoc , cach doc tieng han quoc , doc tieng han quoc online , luyen doc tieng han , doc tieng han truc tuyen

환경 문제에 관심이 많아요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết của cộng tác viên Phượng

nick skype: bunbo72

Qua bài đọc chúng ta hãy xem xét tới một số cấu trúc ngữ pháp được sử dụng, cách dùng chúng ra sao

우리의 생활수준이 점점 나아지면서 각 가정에서 나오는 쓰레기도 크게 늘어나고 있다. 그중에서도 특히 문제가 되는 것은 음식물 쓰레기다. 한 해 동안 버려지는 음식물을 돈으로 계산해 보면 서울에서 부산까지 고속 전철을 놓고도 남을 정도라고 한다. 이러한 음식물 쓰레기를 줄이기 위해서는 음식을 먹을 만큼 만들고 밥이나 반찬을 만들 때는 미리 덜어 놓는 습관을 가지는 게 좋다. 그렇게 하면 쓰레기 처리 비용도 졀약할 수 있고 환경도 보호할 수 있을 것이다.

영숙 어머니: 쓰레기를 버리는 것두 꽤 힘든 일이지요?
이웃짐 아주머니: 그래요? 더군다나 종류별로 모아서 버려야 하니까 귀찮을 때가 많아요.
영숙 어머니: 그래도 환경을 보호하기 위해서는 우리 같은 주부들이 관심을 가지고 실천해야하지요.
이웃짐 아주머니: 영숙이 어머니는 항상 환경 문제에 관심이 많은 것 같아요
영숙 어머니: 환경 문제는 으리의 생명과 직접 관계된 문제이기 때문에 우리 모두가 관심을 가지 지 않으면 안돼요.
이웃짐 아주머니: 신문에서 보니까 우리나라가 선진국에 비해서 쓰레기 양이 훨씬 많다고 하던데요.
영숙 어머니: 그렇대요. 그중에서도 음식물 쓰레기가 특히 문제라고 해요.
이웃짐 아주머니: 우리도 음식을 만들 때 먹을 수 있을 만큼안 만들어야겠어요. 음식을 남겨서 버리는 일처럼 아까운 것도 없잖아요.

@ 문법

1. N에/에게 관심이 있다[없다]  quan tâm đến
- 저는 한국 청지에 관심이 많습니다 (Tôi quan tâm nhiều đến chính trị của HQ)

- 영숙 씨가 그 사람에게 관심이 있으면 소개해 줄게요 (Nếu anh Young Suk quan tâm đến người đó thì để tôi giới thiệu cho)

- 요즘 젊은이들은 전통문화에 관심이 없는 것 같다. (Dạo ngày những thanh niên dường như là không quan đến văn hóa truyền thống)

N에/에게 관심을 가지다
- 우리 모두가 환경 문제에 관심을 가지야 합니다 (Tất cả chúng ta phải quan tâm đến vấn đề môi trương)

- 생활이 어려운 이웃들에게 관심을 가집시다. (Chúng ta hãy quan tâm đến những hàng xóm có đời sống khó khăn)

- 인류의 미래에 모두가 관심을 가진다면 과학은 더욱 발전할 것 같다. (Nếu tất cả chúng ta quan tâm đến tương lai của nhân loại thì khoa học sẽ càng phát triển hơn nữa)

2. V-고도 남다
- 이크 너무 커서 10명이 먹고도 남았어요 (Bánh kem to quá đến 10 người ăn mà vẫn còn dư)

- 일주일이면 준비를 끝내고도 남을 시간이잖아요. (Nếu là 1 tuần thì khi xong việc vẫn còn dư thời gian nữa)

- 내 방은 다섯 명이 자고도 남을 정도로 넓어요. (Phòng tôi 5 người ngủ vẫn còn rộng)

3. V-(으)ㄹ 만큼
- 좋아하는 음식을 골라서 먹을 만큼만 가져가세요 (Hãy chọn thức ăn mà mình thích rồi đem từng ấy đi)

- 빵을 싫증이 날 만큼 먹어서 이젠 더 안 먹겠어요. (Tôi ăn bánh mì đến nõi phát ngán giờ thì sẽ không ăn nữa)

- 한국말로 생각할 수 있을 만큼 한국말을 잘 하고 싶어요. (Tôi muốn giỏi tiếng Hàn như có thể suy nghĩ)

N만큼
- 엄마랑 아빠를 하늘 만큼 땅만큼 사랑해요 (Tôi yêu ba mẹ như trời và đất)

- 나도 너만큼 영어를 잘 했으면 좋겠어요 (Ước gì tôi giỏi tiếng Anh như anh)

- 그 일은 생각만큼 어렵지 않아요. (Việc đó không khó như suy nghĩ)

4. A/V-지 않으면 안 되다
- 그일은 내일까지 끝내지 않으면 안 돼요. (Việc đó nếu mai không xong là không đc đâu đấy)

- 세탁기를 고치지 않으면 안 돼요. (Không sửa máy giặt là không được đâu)

- 기차표를 예매하지 않으면 안 될 거예요 (Không đặt vé tàu là khồn được đâu)

5. N처럼 A/V-(으)ㄴ/는 N도 없다
- 이 세상에서 사랑처럼 아름다운 것도 없을 거예요. (Trên thế gian này không có cái gì đẹp bằng tình yêu)

- 미남 씨처럼 남의 일을 잘 도와주는 사람도 없어요. (Không ai giúp đỡ người khác như anh Mi Nam)

- 내 친구처럼 기치를 좋아하는 사람도 없어요. (Không có ai thích kimchi như bạn của tôi cả)

6. N-별(로)
- 나이별로 앉아 보세요 ( Hãy ngồi theo lứa tuổi)

- 지역별로 쓰레기를 수거하는 방법에 차이가 있어요 (Phương pháp xử lý rác thải theo từng khu vực riêng biệt nhau)

- 이번 여행은 반별로 가려고 합니다. (Du lịch lần này dự định đi theo lớp)

학년별, 학교별, 성별, 종류별, 남녀별

QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Tiêu chuẩn đời sống của chúng ta dần dàn tăng lên và ở từng gia đình rác thải ra cùng tăng lên đáng kể. Trong số đó rác thải thực phẩm là vấn đề đặc biệt. Nếu thử tính thực phẩm bỏ đi trong một năm thì không những xây được đường cao tốc Jun Cheol mà còn dư ra đáng kể. Để giảm bớt lượng rác thải thực phẩm như thế này chúng ta hãy làm vừa đủ lượng thức ăn và tạo ra tập quán việc bớt thức ăn hoặc cơm mỗi khi nhiều quá thì tốt. Nếu làm như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí rác thải và cũng sẽ có thể bảo vệ được môi trường.

Mẹ Young Suk: Việc vứt rác là việc quá vất vả đúng không?
Cô nhà hàng xóm: Đúng vậy. Hơn thế nữa chúng ta phải gom chúng theo từng chủng loại cho nên rất phiền phức.
Mẹ Young Suk: Vì bảo vệ môi trường, những người nội trợ như chúng ta phải thực tế và phải quan tâm.
Cô nhà hàng xóm: Mẹ của Young Suk dường như thường xuyên quan tâm đến vấn đề môi trường.
Mẹ Young Suk: Bởi vì vấn để về môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của chúng ta nên nếu tất cả chúng ta không quan tâm thì sẽ không được đâu.
Cô nhà hàng xóm: Ở trên báo nói nếu so sánh nước chúng ta với nước tiên tiến thì lượng rác thải ra rất nhiều.
Mẹ Young Suk: Đúng vậy. Họ còn nói rác thải thực phẩm là vấn đề đặc biệt.
Cô nhà hàng xóm: Khi nấu ăn chúng ta cũng phải nấu vừa đủ . Để không thấy tiếc như việc bỏ thức ăn dư thừa.

 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Luyện Đọc bài 32 : 환경 문제에 관심이 많아요 – CTV Phượng

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.