học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Học Tiếng Hàn Quốc Qua Video

Trang Chủ
Thông Tin
Tài Liệu Học
Bài giảng tiếng hàn
Sơ Cấp
Học tiếng hàn qua bài hát
Ngoại Ngữ
Phần mềm

Sơ Cấp

hoc tieng han sơ cấp, hoc sơ cấp, tieng han quoc, hoc tieng han quốc.

+ Sơ Cấp

- bài 01 : Chào hỏi: 안녕하세요

- bài 02 : cái này là cái gì: 이것이 뭐예요?

- bài 03 : 국가Quốc Tịch

- bài 04 : nghề nghiệp

- bài 05 : 한국어를 공부합니다 Tôi Đang Làm Gì

- bài 06 : 전화번호가 번이에요? số điện thoại của bạn là bao nhiêu ?

- bài 07 : 사과 얼마예요? Quả Táo Này Bao Nhiêu ?

- bài 08 : 날마다 무엇을 해요?

- bài 09 : 어디에 있어요? Nó Ở Đâu ?

- bài 10 : 요즘 서울 날씨가 어때요?

- bài 11 : 명동에서 만날까요 ?

- bài 12 : 지난 주말에 무엇을 했어요?

- bài 13 : 무슨 음식을 좋아하세요?

- bài 14 : 지하철로 갑시다

- bài 16 : 친구들을 초대하려고 해요

- bài 17 : 선생님 바꿔 주세요

- bài 18 : 선물을 사러 갈까요?

- bài 19 : 다른 없어요?

- bài 20 : 생일을 축하해요

- bài 21 : 맛있는 냄새가 나요

- bài 23 : 발음이 어렵기 때문에 말하기가

- bài 24 : 제주도에 거예요

- bài 25 : 선생님 지내고 있지요?

- bài 26 : 감기인 같아요

- bài 27 : Nói thế nào bằng tiếng Hàn

- bài 28 : 당신은 지금 바쁘십니까?- Bây giờ bạn có bận không?

- bài 29 : 오랜만이곤요 – Đã lâu rồi không thấy bạn

- bài 30 : 오늘 며칠이에요? 무슨 요일이에요? – Hôm nay là thứ mấy ngày mấy

- bài 31 : 자기소개- Tự giới thiệu

- bài 32 : 위치 – vị trí

- bài 33 : 물건 사기 – mua hàng

- bài 34 : 가족 소개 (Giới thiệu gia đình)

- bài 35 : 주말 – cuối tuần

- bài 36 : 약속 – cuộc hẹn

- Bài đọc thêm- Giới thiệu về bản thân

- Bài đọc thêm- 한글: nguyên âm – phụ âm – cách ghép âm – đọc và viết

- Bài đọc thêm- Một số quy tắc phát âm

- Bài đọc thêm- 자기소게- Tự Giới Thiệu

- Bài giảng sơ cấp (물고기)

- Download giáo trình seoul

wWw.TiengHanOnline.Com

 

Add comment

Security code
Refresh

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.