học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Thành Ngữ Trong Tiếng Hàn Bài 6 – 약은 입에 쓰다 – thuốc đắng giã tật

[Thành ngữ] – Bài 6 – 약은 입에 쓰다 – thuốc đắng giã tật

hoc thanh ngu tieng han , thanh ngu trong tieng han , tim hieu thanh ngu tieng han , thanh ngu han quoc , hoc thành ngữ , thành ngữ hàn quốc , học tiếng hàn quốc , thành ngữ

Bài viết của cùng tác giả: Lưng mẹ

“Thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng”. Đối với chúng ta câu thành ngữ này quá quen thuộc phải không? Tiếng Hàn cũng có rất nhiều thành ngữ . Hôm nay chúng ta cùng học tiếng Hàn qua các câu thành ngữ nhé!

Mọi ý kiến, thắc mắc xin liên hệ:

Nick skype: matthuytinh2802

 

 

 

 

 

 

 

 

Mình tạm dịch đoạn đầu, còn đoạn sau và ví dụ người học cùng tham gia. Sau đó mình sẽ tổng hợp lại. Chúng ta cùng thể hiện năng lực tiếng hàn của mình nào. Các bạn để lại lời dịch qua comment nhé! Cảm ơn!

약은 입에 쓰다!

몸에 좋은 약은 입에쓰다는 말이 있다. 마찬가지로 다른 사람이 나에게 충고를 해줄 때 나에게 도움이 되는 충고는 처음에는 듣기 싫다. 그러나 그런 충고를 받아들여서 행동을 바꾸면 좋은 약이 몸을 건강하게 만드는 것처럼 나 자신도 발전한다. 그리고 이런 충고를 해주는 사람이 내 곁에 있다면 나는 분명히 행복한 사람이니까 그런 충고에 감사할 줄 알아야 한다.

Người ta có câu thuốc đắng giã tật. Và trong cuộc sống cũng vậy, khi nghe những người khác góp ý dù biết đó là lời nói thẳng nói thật, nhưng mới đầu sẽ gây cho bạn cảm giác khó chịu nhưng nếu chúng ta chịu tiếp thu một cách tích cức thì bản thân mình sẽ tiến bộ cũng giống như thuốc làm cho con người ta trở nên khỏe khoắn hơn. Và nếu bên cạnh chúng ta có những người luôn góp ý một cách thẳng thắn thì chính bản thân chúng ta là người hạnh phúc cho nên chúng ta luôn luôn phải biết cảm ơn những lời khuyên chân thành đó!

모르는 게 약이다!

한국 속담에 모르는 게 약이라는 말이 있다. 이 말은 너무 지나치게 알면 오히려 그 지식이 해롭다는 의미이다. 특히 요즘은 인터넷의 발달로 매일 매시간 새로운 정보가 쏟아지고 있다. 이 수 많은 정보들이 과연 모두 진실인지는 생각해 봐야 할 문제이다. 거짓된 정보로 인해 피해를 입는 경우도 적지 않을 것이다. 그러므로 정보를 이용하는 사람 스스로 참된 정보를 가려낼 수 있는 눈을 길러야 할 것이다.

단어:

마찬가지 :                                                                      Giống, đại loại, tương tự

충고 :                                                                            Lời khuyên

받아들이다:                                                                    Tiếp thu, nghe

발전하다 :                                                                      Tiến bộ

분명하다 :                                                                      Sáng suốt, trong sáng, hiển minh

지나치다 :                                                                      Qúa

지식 :                                                                            Tri thức, thông tin, hiểu biết,…

해롭다 :                                                                         Có hại, gây ảnh hưởng bất lợi,  <—–> 이롭다

발달 :                                                                            Phát triển

정보 :                                                                            Thông tin

쏟아지다 :                                                                      Tuôn ra, đổ, trút xuống,…

과연 :                                                                            Qủa thực, đúng vậy, thực vây,…

진실 :                                                                            Tính xác thực, chính xác, ngay thẳng,….

피해 보다/ 입다:                                                              Tổn thất, sự thiệt hại, hao tổn,….

경우 :                                                                            Hoàn cảnh, tình huống, trường hợp,…

참되다 :                                                                         Chân thực, xác thực, thật thà,…

가려 내다 :                                                                     Chọn lựa, phân biệt, nhận ra,…

기르다 :                                                                         Nuôi dưỡng, trau dồi,

문법:

1) 아/어/여야 하다

어떤 상황에서 필요하거나 의무적인 행위 혹은 반드시 갖춰야 할 상태를 나타내는 표현.( Là yếu tố bắt buôc, cần thiết trong một hoàn cảnh nào đó hay là một hành vi mang tính chất nghia vụ cần phải thực hiện,….)
Vd:
싸고 좋은 물건을 사려면 대형 할인 매장에 가야 해요.

한국어를 잘하고 싶으세요? 그러면 열심히 공부해야 합니다.

교통 규칙을 잘 지켜야 한다

오늘 오후까지 이 일을 다 끝내야 한다.

2) 명사+ 로 인하다

어떤 일의 원인이나 이유가 됨을 나타내는 표현 ( Do một nguyên nhân hay một lý do nào đó).
Vd:
감기 몸살로 인하여 일주일 정도 고생을 했다.

갑자기 쏟아진 비로 인해서 개울물이 많이 불었다

이번 싸움은 오래로 인한 일이야.

 

 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Thành Ngữ Trong Tiếng Hàn Bài 6 – 약은 입에 쓰다 – thuốc đắng giã tật

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.