học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

[Thành ngữ] – bài 7 – 재미있는 속담

hoc thanh ngu tieng han , thanh ngu trong tieng han , tim hieu thanh ngu tieng han , thanh ngu han quoc , hoc thành ngữ , thành ngữ hàn quốc , học tiếng hàn quốc , thành ngữ

Hôm rùi mua được quốn sách “재미있는 속담 여행“, cũng chưa coi được nhiều vì không có thời gian. Đọc thấy mấy câu hay hay nên post lên đây chia sẻ cùng các bạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

돈만 있으면 귀신도 부릴 수 있다

돈만 있으면 세상에서 못 할 일이 없이 다 할 수 있다는  뜻.

귀신: quỷ dữ

부리다: sai khiến

2. 돈 빌려 주고 친구 잃는다.

친구에게 돈을 빌려 주었는데 갚지 않으면 싸우게 되어 돈도 잃고 친구도 잃게 되디, 친한 사이의 돈 거래는  가급적 하지 앓는 것이 좋다는 말.

친하다:tốt đẹp, thân thiện

갚다: trả (nợ)

싸우다: đánh lộn, cãi vã

거래:giải quyết

가급적: có thể

3. 돈은 많아도 걱정 , 적어도 걱정.

돈은 많아도 화를 당하는 일이 있고, 적어도 화를 당하는  경우가 있으니, 돈은 지혜롭게 써야 한다는 말.

화: họa

지혜롭다: thông minh, thông thái

4. 돈이 돈을 번다.

돈이 많아야 이익을 많이 남길 수 있기 때문에 하는 말.

이익: tiền lãi

남기다:có dư

5.돈이 사람을 따라가야지 사람이 돈을 따라가서는 안 된다.

누군든지 돈을 벌려면 운이 따라야 벌지 억지로 안 된다는 뜻.

6. 고양이가 쥐 생각한다.

당치않게 누구를 생각해 주는 척하는 것을 이르는 말.

당치않다: không hợp lý, không thể chấp nhận được

7. 고양이 앞에 쥐.

무서운  사람 앞에 쩔쩔매며 꼼짝 못 한다는 말.

쩔쩔매며:????

꼼짝:???

8. 고운 사람 미운데 없고 미운 사람 고운 데 없다.

한 번 사람을 곱게 보면 하는 짓이 옳게만 보이고, 한 번 밉게 보면 그 사람이 하는 일이 밉게만 보인다는 말.

 

9.고운 일하면 고운 밥 먹는다.

착한 일을하면 반드시 좋은대가를 받고,모진 일을 하면 나쁜 대가를 받는다는 뜻.

모진:

10.고추는 작아도 맵다.

사람이 몸집이 작거나 나이가 어려도 힘이나 성질 또는 하는 일이 퍽 야무지게 하는것을 비유하는 말.

성질:???

11.단단한 땅에 물이 고인다.

헤프게 쓰지 않는 사람이 재산을 모은다는 말.

헤프게:???

12.만나자 이별.

서로 만나자마자 곧 헤어짐을 말함.

13.바늘 가는 데 실간다.

아주 밀접한 관게를 이르는 말.

바늘:kim

실:chỉ

14.바늘 구멍으로 하늘 보다.

세상에 일을 넓게 보지 못하여, 좁은 소견이다 관찰이 좁은 것을 빗대는 말.

15.사공이 많으면 배가 산으로간다.

각기 주장을 하는 사람이 많아 제각기 이러니 저러니하면 일이 제대로 되지 않는다 말.

사공: người lái đò

 

16.세월이 약이다.

크게 마음이 상하여 고통스럽던 일도 오랜 시간이 흐르면 자연 잊게 된다는 말.

고통: thống khổ

자연: tự nhiên

17. 소귀에 경 읽기.

미련한 사람에게 아무리 가르치고 알러 주어도 알아듣지 못한다는 말.

미련하:ngớ ngẩn.

Vổn từ của mình còn hạn chế, các bạn giúp mình những phần còn lại nhé, 고마워요!

 

Comments   

 
0 #1 kute89 2013-01-02 21:57
성질: tinh chat ban tinh cua con nguoi
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.