học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 2- 부채도 만들 줄 알아요?

Bài 2- 부채도 만들 줄 알아요?

hoc tieng han trung cap , xin loi ai do bang tieng han , hoc tieng han quoc , tieng han online , hoc tieng han truc tuyen

Bài 2: 부채도 만들 줄 알아요?

1. 새 단어 : từ mới
송하다 : xin lỗi, hối tiếc vì đã làm phiền
교통 : giao thông
지각하다 : trễ, muộn
작년 : năm trước,năm ngoái
올해 : năm nay
조심하다 : cẩn thận, đề phòng,cảnh giác

 

 

 

2. Hội thoại

Trung cấp: bài nghe số 2

리 밍: 와! 예쁘군요. 이게 뭐예요?

하루카: 제가 만든 부채예요. 요즘 한국의 전통 공예를 배우고 있어요.

리 밍: 부채도 만들 줄 알아요? 언제부터 배웠어요?

하루카: 배운 지 두 달 됐어요. 리밍 씨도 한번 배워 보세요.

리 밍: 얼마나 배워야 해요?

하루카: 한 달만 배워 보세요. 열쇠고리나 선물 상자도 만들 수 었어요.

리 밍: 저도 배우고 싶어요. 다음에 갈 때 저도 데리고 가세요.

3. Ngữ pháp
1. Tính từ + 아/어지다: Dần lên(diễn đạt quá trình tự thay đổi từng bước của trạng thái)

집에서 쉬니까 기분이 좋아졌어요 : Vì nghĩ ở nhà nên tinh thần đã dần dần tốt lên

서울은 교통이 매우 복잡해졌어요 : Giao thông ở seoul đã trở nên rất phức tạp hơn

날씨가 많이 따뜻해졌지요? : Thời tiết dần dần ấm áp rồi nhỉ ?

2. Một số mẫu câu thông dụng:
V-아서/어서…………죄송하다(미안하다) : (xin lỗi vì làm sai một điều gì đó)

늦어서 죄송합니다(미안합니다) : Xinlỗi vì đã đến muộn

어제 못 가서 죄송합니다 : Xin lỗi vì hôm qua không đi được

오늘 지각해서 죄송합니다 : Xin lỗi vì hôm nay tới trỡ

괜찮다 : Ổn, không sao cả

지금도 아프세요? : Bây giờ cũng còn đau à?

아니오, 지금은 괜찮습디다 : Không có ,bây giờ không còn đau(không saocả)

늦어서 미안해요 : Xin lỗi vì đã đến trỡ

괜찮아요 : Không sao cả (không có gì, không có sao)

이 옷이 괜찮습니까? : Dạ tốt.

4. Luyện tập
Mời các bạn theo dõi đoạn hội thoại dưới đây:

Bấm Nghe : Trung cấp: bài nghe số 2-phần luyện tập

리밍: 민수 씨, 요즘 방학인데 어떻게 지내세요?

민수: 지난주에 친구들과 설악산으로 여행을 갔는데 아주 재미있었어요.

리밍: 거기에서 무엇을 했어요?

민수: 설악산에서 등산을 하고 근처 바다에 가서 낚시를 했어요. 리밍 씨는 낚시할 줄 몰라요?

 

리밍: 아니요, 할 줄 몰라요. 하지만 해 보고 싶어요.

민수: 다음에 낚시를 하러 갈 때 꼭 저를 데리고 가 주세요.

리밍: 리밍 씨는 요즘 어떻게 지내요?

민수: 오전에는 한국어 공부를 하고 오후에는 테니스를 배우러 가요. 민수 씨도 테니스를 칠 줄 알아요?

 

리밍: 네, 칠줄 알아요. 저는 배운 지 한 달 됐어요. 민수 씨, 시간 있을 때 저에서 좀 가르쳐 주세요.

민수: 그래요. 주말에도 테니스를 배워요?

리밍: 아니요, 평일에만 배워요.

민수: 르럼, 이번 주말에 테니스를 치러 갈까요?

리밍: 좋아요.

Các bạn trả lời các câu hỏi dưới đây:
1. 민수 씨는 요즘 어떻게 지냈습니까? 맞으면 0, 들리면 X 하십시오.

  • 1. 고향에 갔십니다. ( )
  • 2. 등산을 했습니다 ( )
  • 3. 바다에 갔습니다 ( )
  • 4. 생선을 사서 먹었습니다 ( )
  • 5. 테니스를 배웠습니다 ( )

2. 리밍 씨는 낚시를 할 줄 압니까?

3. 리밍 씨는 요즘 무엇을 합니까?

4. 민수 씨는 테니스를 배운 지 얼마나 됐습니까?

5. 리밍 씨는 언제부터 테니스를 배웠습니까?

6. 리밍 시는 무슨 요일 테니스를 배웁니까?

7. 두 사람은 언제 테니스를 치러 가셌습니까?

 

Comments   

 
0 #2 HÀ ĐỖ 2017-10-20 15:00
ADD ƠI, KHÔNG CÓ FILE NGHE ĐÍNH KÈM BÀI Ạ??
Quote
 
 
0 #1 한미수 2014-02-19 15:58
:lol:
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 2- 부채도 만들 줄 알아요?

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.