học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 3- 언재부터 배우기 시작해요?

Bài 3- 언재부터 배우기 시작해요?

hoc tieng han quoc , tieng han trung cap , trinh do trung cap , hoc tieng han online , tienghanonline.com , krlink

Bài 3: 언재부터 배우기 시작해요?

1. 새 단어 : từ mới
보내다 : gửi, gửi chuyển tiếp
우체국 : bưu điện
부치다 : gửi đi, dán (tem)
베트남 : việt nam
직원 : nhân viên
잠깐 : 1 chút , chốc lát
요금표 : bảng giá cả
얼마나 : bao nhiêu
걸리다 : mất khoảng, (mắc,móc)

2. Hội thoại

Bấm Nghe : Trung cấp: bài nghe số 3

직 원: 어떻게 오셨어요?

리 밍: 전통 문화를 배우러 왔어요

직 원: 초급, 중급,, 고급반이 있는데 어느 반에 등록하실 거예요? 전에 배워 보셨어요?

리 밍: 아니요, 처음 배워요.

직 원: 그럼, 처급부터 배워야 퇘요. 지금 등록하시셌어요?

리 밍: 언제부터 배우기 시작해요.

직 원: 주로뭘 배워요?

리 밍: 상자를 만들거나 요리를 배워요. 별로 어렵지 않아요.

3. Ngữ pháp
1. V-(으)ㄴ N ( động từ + danh từ )
Cách dùng động từ + danh từ khá phổ biến trong tiếng Hàn, động từ + danh từ = hành động có mục đích.
Ví dụ
읽는 책 : Đọc sách

먹는 비빔밥 : Ăn cơm trộn

Các bạn theo dõi những ví dụ dưới đây:
구에게 쓴 편지를 부치려고 해요 : Tôi định gửi lá thư đã viết này cho bạn

것은 어제 산 책입니다 : Đây là quyển sách đã mua hôm qua

제 본 영화는 재미있었어요 : Bộ phim xem hôm qua thật là thú vị (vui)

난 달에 읽은 책을 다시 읽어야 해요 : Quyển sách đọc tháng trước phải đọc lại thôi

금 읽는 책은 재미있어요 : Bây giờ đang đọc cuốn sách thật thú vị.

번 주말에 읽을 책을 사려고 해요 : Định mua sách để đọc cuối tuần

2. A-(으)ㄴ데요 , V-는데요
배가 고픈데요. 밥을 먹읍시다 : Đói bụng rồi. Cùng đi ăn cơm thôi..

이 책이 아주 재미있는데요. 한번 읽어 보세요 : Đây là quyển sách rất hay. Hãy đọc 1 lần xem

집에 가고 싶은데요 : Muốn đi về nhà ..

옷을 한 벌 사고 싶은데요. 어디로 갈까요? : Muốn mua 1 bộ áo. Đi đâu?

지금 식당에 가는데요. 나와 같이 갈까요? : Bây giờ đi nhà hàng . Đi cùng tôi không?

4. Luyện tập
Các bạn theo dõi đoạn hội thoại dưới đây:

Bấm Nghe : Trung cấp: bài 3 phần luyện nghe

우 진: 요즘 외극에서 한국 배우나 가수가 인기가 있지요? 유키미 씨도 좋아하는 사람이 있어요?
유키미: 네, 잇어요. 그래서 한국말을 배우기 시작했어요.

우 진: 그래요? 누가 제일 좋아요?
유키미: 원빈 씨를 제일 좋아하는데 드라마를 보고 좋아하기 시작했어요.

우 진: 왜 원빈 씨가 좋아요?
유키미: 말은 별로 없지만 잘생겼어요. 도 웃는 얼굴이 정말 귀여워서 좋아요.

우 진: 일본에서 한국말을 어떻게 공부했어요?
유키미: 주로 드라마를 보거나 한국 노래를 들으면서 배웠어요.

우 진: 드라마를 볼 때 한국말로 들었어요?
유키미: 네, 한국말로 들으면서 일본어 자막을 보고 이해 했어요.

우 진: 그래서 한국말을 잘하는군요.

Các bạn trả lời các câu hỏi dưới đây

1. 맞으면 0, 들리면 X 하십시오.

1. 외극 사람들에게 한국 배우가 인기가 있습니다. ( )

2. 유키미 씨는 한극 노래만 너무 좋아합니다. ( )

3. 유키미 씨는 드라마를 보고 원빈 씨를 좋아하기 시작했습니다 ( )

4. 유키미 씨는 드라마를 볼 때 일본어로 들었습니다 ( )

2. 유키미 씨는 왜 한국말을 공부하기 시작했습니까 ?

3. 왜 원빈 씨를 좋아하기 시작했습니까 ?

1. 말이 많고 귀여워서 2. 귀엽고 재미있어서 3. 잘생기고 귀여워서

4. 유키미 씨는 일본에서 한국말을 어떻게 공부했습니까?

Một phương pháp học rất hữu ích, đó là làm flash card. Các bạn có thể ghi lại những từ mới vào mẩu giấy nhỏ, dán trên tường, bàn học… để nhìn thấy thường xuyên. Quan sát thường xuyên giúp các bạn nhớ từ được lâu hơn

 

Comments   

 
0 #1 nguyen thi thanh xua 2013-12-26 12:01
ban oi? sao cau vi du cua ban toan thieu tu thoi vay. vi du nhu : 친구, 어제, 지난주, 지금, 이번주.....xin loi ban nhe
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 3- 언재부터 배우기 시작해요?

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.