học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 4- 많은 비가 내리겠습니다

Bài 4- 많은 비가 내리겠습니다

hoc tieng han quoc , hoc tieng han tỉnh do trung cap , tieng han online , hoc tieng han

Bài 4: 많은 비가 내리겠습니다

1. 새 단어 : từ mới
Danh từ:
한글 : chữ hàn
한자 : hán hàn, tiếng hàn cỗ thời xưa( giống chữ hán)
한겨레 : báo nhân dân
신문 : tờ báo
잡지 : báo chí
아이 : trẻ con ,
케이크 : bánh cake
피아노 : đàn piano
Động từ:
모르다 : không biết
팔다 : bán ,
운전하다: lái , điều khiển
치다 : chơi, thực hiện, đánh

2. Hội thoại

Bấm Nghe : Trung cấp : bài nghe số 4

(방송 일기예보)

오늘의 알씨입니다. 중부지바에는 많은 비가 내리겠습니다. 천동. 번개가 치는 곳도 있겠습니다. 이번 비는 최고 200mm 이상 내리겟습니다. 이 비는 토요일 오후에 그 치겠습니다

하루카: 우진 씨, 요즘 왜 이렇게 비가 많이 내려요?

우 진: 장마철이러서 그래요.

하루카: 장마철이 뭐예요?

우 진: 한국은 6월에서 7월 사이에 비가 많이 내려요. 이때가 장마철이에요.

하루카: 그래서 비가 많이 오는군요. 저는 비를 별로 좋아하지 않아요.

우 진: 장마가 끝나면 날씨가 점점 더워져요. 곧 무더위가 시작될 거예요.

3. Ngữ pháp
1. N-인 것 같다 : dường như, có vẻ như

저 분은 한국 사람인 것 같습니다 : Hình như người kia là người hàn quốc

그 분이 영숙 씨의 어머니인 것 같아요 : Người đó hình như là mẹ của 영숙

이것은 아주 좋은 시계인 것 같군요 : Chiếc đồng hồ này có vẻ rất tốt

저 사람이 철수 씨의 친구인 것 같지요? : Người đó hình như không phải là bạn của 철수

2. N-을/를 모르다 : Không biết

김 선생님을 아세요? : Bạn có biết thầy Kim không?

모르는데요. : Tôi không biết

영어를 알아요? : Bạn có biết tiếng Anh không?

아니오, 몰라요. : Không, tôi không biết

4. Luyện tập
Mời các bạn theo dõi đoạn hội thoại dưới đây:

Bấm Nghe : Trung cấp: bài nghe số 4 – phần luyện tập

수진: 왜 그렇게 밥을 조금만 먹어요?

대니: 피곤해서 그래요. 그리고 비가 와서 기분도 안좋은 것 같아요.

수진: 맞아요. 이렇게 날씨가 흐리면 기분이 별로 안 좋아요.

대니: 수진 씨는 이렇게 비가 올 때 집에서 뭘 해요?

수진: 저는 집에서 김치전을 먹거나 커피를 마시면서 명화를 봐요.

대니: 김치전을 먹어요?

수진: 네, 집에서 심심할 때 주로 만들어 먹는데 비가 오 면더 먹고 싶어져요.

대니: 수진 씨도 김치전을 만들 줄 알아요?

수진: 네, 별로 어렵지 않아요. 만들기가 쉽고 간단해요.

대니: 수진 씨가 만든 김치전을 먹어 보고 싶어요. 그리고 김치전을 만드는 방법도 배우고 싶어요.

수진: 다음에 우리집에 돌러 오면 같이 만들어요.

대니: 네, 재미잇겠곤요.

Các bạn trả lời các câu hỏi dưới đây
1) 맞으면 0, 들리면 X 하십시오
1. 대니 씨는 오늘 기분이 나쁩니다 ( )
2. 오늘은 날씨가 좋습니다. ( )
3. 김치전은 만들기가 간단합니다 ( )
4. 오늘 대니 씨와 수진 씨는 김치전을 만들어 먹으려고 합니다. ( )

2) 수진 씨는 비가 오면 주로 무엇을 합니까?

3) 수진 씨는 김치전을 만들어 봣습니까?

 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 4- 많은 비가 내리겠습니다

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.