học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 8- 손님이 찾는 물건이 이 구두인가요?

Bài 8- 손님이 찾는 물건이 이 구두인가요?

tieng han trung cap , hoc tieng han quoc , tieng han online , hoc tieng han , online , video tieng han quoc hoc , tieng han

Bài 8: 손님이 찾는 물건이 이 구두인가요?
(Quý khách đang tìm đôi giày này phải không ?)


1. 새 단어 : từ mới

진열대 : kệ, giá

새로 : mới .

Ví dụ: 새로 온 사람: thành viên mới

보여 : xem

모양 : hình dạng

굽이 : gót (giày)

마음 : tấm lòng, tốt bụng

높다 : cao

신발 : dép

편하다 : hợp, hợp với

포장하다 : đóng hộp

2. Hội thoại
Haruka đi mua giày, các bạn hãy theo dõi xem cô ấy hỏi mua hàng như thế nào nhé ?

Bấm Nghe :