học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 9-너무 오래 걸려서 못 기다리겠어요

Bài 9-너무 오래 걸려서 못 기다리겠어요

hoc tieng han quoc online , hoc tieng han truc tuyen , tieng han trung cap , hoc tieng han

Bài 9: 너무 오래 걸려서 못 기다리겠어요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong bài 8, các bạn đã thấy Haruka đi mua giày, nhưng có vẻ như bạn ấy đã mua phải đôi giày không vừa ý. Trong bài này các bạn sẽ thấy Haruka đến cửa hàng và đổi lại giày như thế nào nhé

1. 새 단어 : từ mới

환불(하다) đổi, trả lại

치수 cỡ

비슷하다 tương tự

들르다 ghé vào 시장에 들르다 : ghé vào chợ

짜리 giá trị, có giá

동전 tiền xu

흡연석 khu vực hút thuốc

불량품 sản phẩm lỗi

청소기 máy hút bụi

2. Hội thoại
Bấm Nghe : Trung cấp: bài nghe số 9

하루카: 아저씨, 신발이 좀 물편한데 한 치수 큰 럴로 바궈 주세요

주인: 손님, 죄송하지만 이 구두는 이것밖에 없어요. 이 구두를 주문하시면 3주쯤 기다리셔야해요.

하루카: 그래요? 너무 오래 걸려서 못 기다리겠어요. 르러면 환불할 수 있어요?

주인: 정말 죄송합니다. 사신 지 일주일이 지나서 환불이 안 되는데요. 괜찮으시면 다른 신발로 고르세요.

하루카: 그러면 비슷한 모양의 다른 구두는 없어요?

주인: 찾아 몰게요. 잠시만 기다리세요

***|||***

3. Ngữ pháp
1. 너무 아/어/여서 못 : Vì quá nên không thể …

 

 

 

 

 

 

다리가 너무 아파서 못 걷겠어요/ Chân rất đau nên không thể đi được

어제는 너무 더워서 잠을 못 잤어요/ Hôm qua nóng quá nên không thể ngủ được

그 가방은 너무 비싸서 못사요 / Chiếc túi kia đắt quá nên không thể mua được

2. 괜찮으(시)면 : Nếu được thì …

 

 

 

 

 

괜찮으(시)면 내일 다시 와 주세요./ Nếu được thì xin hãy trở lại vào ngày mai

괜찮으(시)면 차를 마시고 가세요./ Nếu được thì hãy đi uống trà

괜찮으(시)면 문을 닫을까요?/ Nếu được thì mình đóng cửa nhé ?

3. (으)ㄴ/는데 : vì … nên

 

 

 

 

 

오늘은 시간이 없는데 내일 만납시다/ vì hôm nay không có thời gian nên ngày mai gặp nhau

이식당에 사람이 많은데 다른 식당으로 갑시다/ nhà hàng này đông khách nên hãy tìm nhà hàng khác

지금 시험을 보는데 조용히 해 주세요 / Bây giờ có bài kiểm tra nên hãy chú ý

***|||***

 

4. Luyện tập
Mời các bạn theo dõi đoạn hội thoại dưới đây:

Bấm Nghe : Trung cấp: bài nghe số 9 – phần luyện tập

직 원: 동국극장입니다.뭘 도와 드릴까요?

유키미: 며칠 전에 영화 표를 예매했어요. 취소할 수 있나요?

직 원: 언제 하는 영화를 예매하 셨어요?

유키미: 오늘 1시에 시작하는 영화 “왕의 남자” 인데요. 너무 바빠서 못볼 것 같아요. 그 표를 다른 시간에 시작하는 표로 바꾸고 싶은데요.

직 원: 전화로 1시간 전에는 예약을 추소할 수 있지만 지금은 안 되는데요. 직접 매표소로 가 보세요. 거기에서는 영화가 시작하기 20분 전까지 취소하실 수 있습니다

유키미: 감사합니다. 르러면 그 다음에 시작하는 영화는 몇 시에 있나요?

직 원: 3시 반에 있습니다

유키미: 그 영화를 보고 싶은데 확인해 주세요.

직 원: 잠깐만 기다려 주세요. 확인해 보겠습니다. 죄송합니다. 3시 반 표는 모두 매진됐습니다. 6시 표는 있습니다.

유키미: 네, 알겠습니다. 고맙습니다

Các bạn trả lời các câu hỏi dưới đây:
bài tập 1
1) 맞으면 O , 들리면 X 하십시오 ( điền O vào câu đúng, X vào câu sai )
휴키미 씨는 며칠 전에 영화 표를 예매했습니다
유키미 씨는 영화 표를 취소하려고 극장에 갔습니다
유키미 씨는 3시 만 영화를 볼 수 있습니다
지금은 오전입니다

2) 유키미 씨는 홰 영화 표를 바꾸려고 합니까?

3) 유키미 씨는 몇 시 영화를 보겠습니까?

4) 영화 표를 취소하려고 합니다. 어떻게 해야 합니까?

bài tập 2
Các bạn sử dụng mẫu câu (으)ㄴ/는데 để luyện tập một số tình huống sau nhé

1. 다리가 아픈데
a. 좀 쉽시다
b.
c.
d.

 

 

2. 길이 막히는데
다른 길로 갑시다
a.
b.
c.
d.

3. 오늘은 바쁜데
a.
b.
c.
d.

 

 

 

Comments   

 
0 #1 tranthanhhq 2008@gma 2016-02-21 21:40
anh oi e muon hoc ky hon cac cau truc va cach su dung trong truong trinh he trung cap tieng han .anh co the giup e trinh bay ro hon cac cau truc va c k.cam on anh . :-)
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 9-너무 오래 걸려서 못 기다리겠어요

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.