học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học KLPT & EPS B-KLPT ( XKLĐ )

B-KLPT ( EPS ) Tiếng Hàn Dành Cho Người Đi Xuất Khẩu Lao Động

B-KLPT là một bài kiểm tra dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Hàn từ 150-200 giờ hoặc nhiều hơn. B-KLPT có thể đánh giá khả năng giao tiếp cơ bản của những người đã và đang học tiếng Hàn.

B-KLPT cung cấp một chuẩn mực mới cho các tổ chức, công ty, các trường học nơi có ý định tuyển dụng nhân viên nước ngoài hoặc những người Hàn Quốc cư ngụ ở nước ngoài hoặc những sinh viên giỏi. Điều đó có nghĩa là bài kiểm tra này là một động lực thúc đẩy việc học tiếng Hàn cho những người học tiếng Hàn và tạo cơ hội cho các tổ chức, công ty, trường học tuyển chọn đúng nhân viên vào những vị trí thích hợp đòi hỏi phải sử dụng tiếng Hàn.

Đặc trưng

Toàn cầu hoá trong thế kỷ 21, với sự cố gắng chuyên môn hóa và phân chia đánh giá tiếng Hàn qua những bài kiểm tra. Mục đích của B-KLPT là đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Hàn trong phạm vi căn bản đối với những người lao động. Khi gặp và tiếp xúc với người ngoại quốc hay người Hàn Quốc sống ở nước ngoài với mục đích là dễ dàng sử dụng ngôn ngữ. Bài kiểm tra tiếng Hàn yêu cầu trong các tình huống phải rõ ràng mạch lạc.

Các nhân viên, công nhân nhà máy nên hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hằng ngày.Ví dụ như các thực tập sinh công nghiệp theo ngành chế tạo thì phải thực hiện nghiệp vụ, cách vận hành máy móc thông thường, tên nguyên vật liệu chuyên dùng, hay hạn mục hàng hoá của nhà máy. B-KLPT sẽ giúp cho những người ngoại quốc và người dân Hàn Quốc đang định cư ở nước ngoài hiểu biết đươc sự an toàn lao động và những qui định hay những bất lợi nào đó trong công việc. 

▶Đánh giá chuyên môn phù hợp với mục đích tuyển chọn tu nghiệp sinh công nghiệp hay các lĩnh vực khác.
▶Đánh giá năng lực hiểu biết ngôn ngữ và sử dụng trong nghiệp vụ.
▶Bao gồm việc đánh giá cách truyền đạt thông tin một cách tiêu biểu
-Đánh giá năng lực thông tin hoá ngôn ngữ

Cấu thành bài thi

 

Hình thức thi

Phần thi

Câu hỏi

Điểm

Tổng điểm

Thời gian

Nghe

Tranh ảnh

8

32

100

40 phút

Đàm thoại

9

36

Nói chuyện

8

32

Đọc hiểu

Từ vựng

6

24

100

50 phút

Văn phạm & cách sử dụng

6

24

Thực hành thông tin

7

28

Đọc hiểu

6

24

Tổng cộng

50

200

200

90 phút


Tiêu chuẩn đánh giá kết quả

 

Điểm

Trình độ năng lực

Tiêu chuẩn đánh giá trình độ giao tiếp tiếng Hàn

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực sử dụng từ chuyên môn

Dưới 120

Trình độ giao tiếp chưa hoàn chỉnh

Kiến thức về tiếng Hàn rời rạc, biết ít từ mới, chỉ biết cấu trúc cú pháp, không cókhả năng giao tiếp với người khác.

Không có khả năng tham gia giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn

120 ~160

Hạn chế trong cách biểu đạt ngôn từ cơ bản

Có khả năng ứng đáp tiếng Hàn đơn giản trong các tình huống thân thuộc hay trong sinh hoạt hàng ngày, độ chính xác và việc hoàn chỉnh ngôn ngữ còn thiếu.

Là người mới học tiếng Hàn nên khó khăn trong viêc diễn đạt mọi thứ bằng chữ viết và lời nói. Chỉ có thể hiểu và giao tiếp nhất định trong những tình huống sinh hoạt hàng ngày được giới hạn từ trước. Gặp khó khăn trong các hoạt động xã hội.

161~ 200

Có khả năng tham gia các hoạt động xã hội cơ bản.

Có khả năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và trong quan hệ với người khác, nhưng gặp khó khăn trong việc sử dụng thành thạo các cách diễn đạt đa dạng trong nhiều tình huống.

Với vốn từ vựng cơ bản, có khả năng viết thư hoặc email ngắn, viết lại những yêu cầu đơn giản trong công việc vì vậy có khả năng sử dụng vốn từ chuyên môn cơ bản trong các tình huống nhất định.

 


Phương pháp đánh giá

 

Nghe

Đọc

[Phần 1] Phát âm và ký hiệu

Trong phần này đánh giá xem có nghe chính xác ngữ âm tiếng Hàn hay không

-Nghe từ và chọn từ phát âm đúng   -Nghe câu và chọn câu phát âm đúng

[Phần 1]Từ vựng

Phần này không những đánh giá về từ vựng mà còn xem nghĩa của từ loại đó có thể sử dụng trong cuộc đàm thoại và câu văn hay không.

- Tìm ra một từ hay một cụm từ tốt nhất để hoàn thành một cân văn hay một mẫu hội thoại.

[Phần 2]Tranh ảnh, tài liệu nghe

Phần này kết hợp giữa tai và mắt qua những tranh ảnh và biểu đồ, đánh giá khả năng nghe được các từ vựng và cấu trúc câu. Nó như là ngôn ngữ thứ 2, phần này cũng cho phép những người học tiếng hàn nắm bắt được những thông tin trọng điểm thay cho những lời giải thích. Trong trường hợp B-KLPT, phần này đánh giá năng lực hiểu câu văn và các từ vựng đơn giản.

[Phần 2]Văn phạm và cách sử dụng

Phần này sẽ đánh giá chính xác văn phạm, thành ngữ, và cách sử dụng các từ căn bản như động từ qui tắc, câu thụ động, các động từ chính, cách kết thúc câu, các từ ngữ lễ phép, hay thuật lại 1 câu truyện , và các cấu trúc để ghép câu hoàn chỉnh .

- Sử dụng các từ ngữ đứng sau, cách kết thúc 1 câu, liên từ, danh từ, các thì, và trả lời các cuộc hội thoại hay các câu hội thoại.

[Phần 1] Phát âm và ký hiệu

This section provides the assessment in understanding basic conversation ability. This section evaluates your ability to understand Korean conversations through the examples of actual situations.

-Nghe các câu hỏi và chọn ra câu trả lời tốt nhất trên tranh ảnh minh họa.   - Chọn ra câu trả lời tốt nhất đúng với tranh ảnh minh họa(cái gì, mấy giờ, ai đó đang làm gì, cái gì đó ở đâu, ai là người giải thích ..v.v… )

[Phần 3]Thực thành thông tin

Phần này đánh giá khả năng nắm bắt thông tin thật chính xác qua tranh ảnh ,bản hướng dẫn, biểu đồ, vé máy bay ,vé xe lửa , hoá đơn, biên nhận, v.v…

-Cần đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi mà có các thông tin liên quan với những từ đơn giản, như bản chỉ dẫn, vé máy bay, vé xe lửa.

[Phần 3]Đàm thoại

Phần này sẽ đánh giá khả năng hiểu biết của thí sinh thông qua cuộc đàm thoại căn bản, đánh giá được khả năng hiểu biết tiếng Hàn của thí sinh thông qua những ví dụ thực tế.

- Nghe một cuộc đàm thoại và chọn ra câu trả lời tốt nhất.

[Phần 4]Đọc hiểu

Phần này đánh giá việc đọc hiểu các tài liệu như bảng hướng dẫn, quảng cáo, bài luận, giải thích ở cấp độ của người mới học.

- Đọc 1 đoạn văn ngắn ( từ 3, 4 câu ) như quảng cáo, bài luận, hướng dẫn và giải thích, đồng thời đưa ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.

[Phần 4]Phần trình bày

Trong phần này các thí sinh phải hiểu rõ các chi tiết thông tin hay những ngữ cảnh của môt vài cuộc đàm thoại dài cũng như ngắn (quảng cáo, báo chí, độc thoại và các câu giải thích ngắn gọn. .v.v… ). Phần này cũng đánh giá khả năng hiểu thật chính xác và thấu đáo của thí sinh về ngữ cảnh chính.

- Nghe một đoạn văn ngắn ( từ 3, 4 câu ) khoanh tròn, chỉ ra và giải thích, đưa ra câu trả lời cho mỗi câu hỏi.
- Ñoàng thôøi baïn cuõng nghe moät ñoaïn vaên daøi vaø traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi ñoù.Đánh giá khả năng

 

Chủ đề và tình huống hội thoại

Tự giới thiệu bản thân, chào hỏi, đất nươc / thành phố/ quốc tịch, quan hệ gia đnh/ bạn bè, ngày tháng năm, thời gian, thời tiết, màu sắc, động vật, thực phẩm, hoa quả, thể dục, giao thông, tên các bộ phận trên cơ thể, mua sắm, những câu hỏi đơn giản, tìm đường, số lượng, đặt nhà hàng, giới thiệu vị trí của vật. Khả năng sử dụng ngôn ngữ trong nghề nghiệp, sở thích, những cái thích và không thích, kể lại 1 chuyến du lịch hay 1 kỳ nghỉ, các cuộc hẹn với bạn bè, các câu nói đơn giản khi nghe điện thọai, chức năng cơ bản của ngân hàng /bưu điện.

Từ vựng

Động từ/tính từ, phụ từ, định từ, những từ thiết thực trong cuộc sống hằng ngày khoảng 1500 từ.

Diễn đạt

Cấu trúc câu cơ bản, yếu tố âm tiết cuối câu, cách biến đổi từ ngữ hay chia các động từ gốc, số thứ tự, sự khác nhau của tính từ, đơn vị danh từ, liên từ, chỉ rõ các đại từ, ngoại động từ, câu phủ đinh, động từ bất qui tắc, các từ có liên quan và không liên quan, các từ ngữ thô thiển, chia động từ, các từ không nên dùng, các từ bắt buộc.

Tài liệu tham khảo

Chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ học sinh, các bảng hướn dẫn, ( chỉ đường, tín hiệu giao thông, hướng dẫn tàu điện ngầm, sân bay, hướng dẫn ở ga, xe buýt), sổ điện thoại, quảng cáo, truyền báo thông tin đại chúng, thư mời, sổ ghi chú các cuộc hẹn, cuộc gọi, hoá đơn thanh toán, fim ảnh, các tờ rơi quảng cáo, v.v..

Mức độ hoạt động

Có thể giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày với những từ đơn giản, có thể làm các công việc nghiệp vụ.

 


+ Bộ Đề Ôn Thi Tiếng Hàn Dành Cho Người Đi Xuất Khẩu Lao Động

- 960 Câu Nghe + Đáp Án

- 960 Câu Đọc + Đáp Án

 

Admin xin chắc chắn rằng nếu các bạn ôn thi tốt đủ cả 960 câu đọc + 960 câu nghe này cùng với một ít kiến thức cơ bản thì chắc chắn đạt số điểm là 200 ^^

 

 

 

 

Comments   

 
0 #44 #44ngo 2016-05-17 15:07
các bạn giúp mình gửi tài liệu qua mail mail này với. . thanks mọi người nhiều.
Quote
 
 
0 #43 Dào kha cuong 2016-04-12 08:41
Anh chi cho e hoi bao gio co ki thi klpt xkld cho ng moi vao nam 2016 ak? Ai bít liên he gium qua dt0966644356 hoac
Quote
 
 
0 #42 Phượng 2016-04-07 09:15
admin cho minh xin bộ đề ôn thi xkld , link die rồi k tải được, mail của mình là . Cám ơn Admin
Quote
 
 
-1 #41 Kimm 2016-04-06 14:52
Năm nay có thi cho người mới k vậy mọi người
Quote
 
 
0 #40 Kimm 2016-04-06 11:48
Có ai biết đc là năm 2016 này có thi cho người mới học k vậy trả lời giùm với ạ
Quote
 
 
0 #39 baobao 2016-04-05 21:24
tong thoi gian hoc la may thang vay
Quote
 
 
0 #38 baobao 2016-04-05 21:23
thoi gian hoc vay tinh ca thoi giang nghi la may thang moi hoan chinh klpt va b-klpt vay
Quote
 
 
0 #37 nguyen tuan anh 2016-01-03 21:19
co ban nao co bo de on thi tieng han moi danh cho nguoi mun on luyen de thi tieng di xkld gui cho m voi m cam on gui vao mail cho m nhe : m cam on nhiu
Quote
 
 
0 #36 lbehattieu@hoo.com.v 2015-12-20 11:45
Muôn thi ma ko biet tháng nao nhi.ko biet đămg ky thi ơđâu ta.va phai lm the nao
Quote
 
 
0 #35 Nguyenquyet 2015-12-20 10:42
Admin:có bộ đề thi tiếng han đợt này cho em xin với Nguyenminhhieu2 4072011@gmail.c om
Quote
 
 
0 #34 #34 Hang 2015-10-01 14:33
Ai có bộ đề thi cho mình với ạ, gửi vào mail dùm mình . Xin cảm ơn nhiều ạ
Quote
 
 
0 #33 Trong dong23985@gmai 2015-09-25 21:23
Ai co bo de thi tieng han gui cho minh voi(ep s) nha minh cam on mhieu
Quote
 
 
+1 #32 Hoàng Long 2015-09-24 19:22
Anh chị cho em hỏi
có lịch thi klpt năm 2016 chưa ạ ?.nếu có có thể cho e biết thông tin được không ạ. email:
e xin chân thành cảm ơn
Quote
 
 
0 #31 #5 Hien 2015-09-16 19:10

em cảm ơn nhìu ạ
Quote
 
 
0 #30 Quang Minh 2015-08-06 15:22
http://viet4rum.com.vn/forum/index.php?threads/%C4%90%E1%BB%81-%C3%B4n-thi-klpt-c%E1%BB%A7a-b%E1%BB%99-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-bao-g%E1%BB%93m-960-%C4%91%E1%BB%81-nghe-960-%C4%91%E1%BB%81-%C4%91%E1%BB%8Dc-hi%E1%BB%83u-%C4%91%C3%A1p-%C3%A1n.16572/ mọi người vào đây mà download nha.
Quote
 
 
0 #29 tram87 2015-07-31 17:31
gui cho em vooi
Quote
 
 
0 #28 nguyen tuan 2015-07-05 07:22
gui cho minh voi.

xin chan thanh cam on nhieu
Quote
 
 
0 #27 Nguyễn Vũ 2015-05-25 18:04
Sao không dowload được admin ơi!!!!!!!
Híp Mi.....híp mi....
có admin có cho minh xin để minh thi đợt 2 của năm nay nhé!...
hoạc
Thank.......... .. :lol:
Quote
 
 
-2 #26 hoanganh 2015-05-13 20:25
ađ oi sao k tai dc ak
Quote
 
 
0 #25 tien thanh 2015-04-30 21:50
a oi a co the gui cho e voi dc ko ah @mail cua e day ah e cam on a nhieu ah
Quote
 
 
-1 #24 dat55 2015-03-24 08:13
sao tai ko duoc add oi ai tai duoc gui qua gmail dum minh nha
Quote
 
 
0 #23 tuongbui 2015-03-03 20:20
sao minh ko dowload dc. ai co lam on gui cho minh voi. gui cho minh minh se rat biet on; gui vao mail:
Quote
 
 
-3 #22 macphuong_hd 2015-01-28 09:11
ai co gui cho minh vao mail
minh cam on nhieu
Quote
 
 
0 #21 #1 tuan 2014-12-05 20:19
ad gửi qua cho mình với
Quote
 
 
0 #20 sen 2014-11-07 08:43
Minh khong download duoc, Ban nao co xin gui ve email giup minh voi: . Xin cam on rat nhieu ah!
Quote
 
 
0 #19 #19 bắc 2014-11-03 10:25
:sigh:
Quote
 
 
0 #18 dung nghia 2014-10-12 10:27
ban oi giup minh gui vao mail voi minh ko downlad duoc
Quote
 
 
0 #17 yuje 2014-08-25 21:35
link die rồi ad ơi,ad gởi cho e vào mail nha mail của e là ad
Quote
 
 
0 #16 phung 2014-05-20 12:07
ad ơi sao k dow về dk
Quote
 
 
0 #15 men 2014-04-18 14:45
Giup minh dowload zoi
Quote
 
 
0 #14 phuong hoang 2014-03-07 09:55
add ơi em ko download dc gửi cho em vào mail: với tks nhiều ạ
Quote
 
 
0 #13 vantoan8998@gmail.co 2014-02-21 20:05
ai có gửi cho
thank.
Quote
 
 
0 #12 vantoan8998@gmail.co 2014-02-21 20:03
ai có gửi cho mình với dc .thank!
Quote
 
 
+2 #11 nga 2014-02-17 09:54
ad oi. m k dowload dc. ban gui mail cho m nhe. cam on ban nhieu
Quote
 
 
-1 #10 duyhai 2014-01-26 22:15
add gửi cho e vào mail này với , cảm ơn bạn nhiều...
Quote
 
 
+1 #9 thach sanh 2014-01-23 11:03
Hi ! admin linh down bị lỗi rồi. admin xem update lại cho mọi người nhé. thanks !
Quote
 
 
0 #8 Đình Sơn 2013-12-15 09:47
Add ơi không down được, add gửi cho em vào mail này với, em cảm ơn:
Quote
 
 
0 #7 nguyenvuong 2013-08-30 09:59
add gui cho e xin vao mail:
Quote
 
 
-2 #6 NGUYEN THI THAO 2013-07-29 15:15
CÓ AI CÓ GỬI CHO MÌNH XIN VÀO GMAIL: .MÌNH CẢM ƠN NHIÊU..HIII!
Quote
 
 
-1 #5 Dong 2013-07-17 14:08
Minh khong download duoc, Ban nao co xin gui ve email giup minh voi: . Xin cam on rat nhieu ah!
Quote
 
 
+1 #4 nh0cbmtweb@gmail.com 2012-09-07 09:15
Ad có 200 câu đổi không? mình học chắc 2200 cấu rùi nhưng chỉ mới có 2000 câu cơ bản mình cần tìm thêm 200 câu đổi ... mình nghe nói là năm nay không thi trong bộ đề KLPT nữa mà sẽ là đề ngoài ........ nếu ad có 200 câu đổi send cho mình qua mail
Quote
 
 
0 #3 luulien 2012-07-08 11:37
minh ngi nam nay ko kho dau ban oi
chi co moi huyen ngeo dc thi thi chac chan rat la de
Quote
 
 
+2 #2 manh 2012-06-22 20:56
nam nay thy klpt tren may chac chan kho hon nhieu . vj nhjeu nguoi ko su dung thanh thao may vj tinh //
Quote
 
 
+1 #1 manh 2012-06-22 20:54
ui troi oi admin chac chan bo nhieu phan tram the /luyen moi 960 cxau ko bjet gj thy gjao tiep sao dk
Quote
 

Add comment

You are here: Home Tài Liệu Học KLPT & EPS B-KLPT ( XKLĐ )

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.