học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học KLPT & EPS B-KLPT ( XKLĐ )

B-KLPT ( EPS ) Tiếng Hàn Dành Cho Người Đi Xuất Khẩu Lao Động

B-KLPT là một bài kiểm tra dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Hàn từ 150-200 giờ hoặc nhiều hơn. B-KLPT có thể đánh giá khả năng giao tiếp cơ bản của những người đã và đang học tiếng Hàn.

B-KLPT cung cấp một chuẩn mực mới cho các tổ chức, công ty, các trường học nơi có ý định tuyển dụng nhân viên nước ngoài hoặc những người Hàn Quốc cư ngụ ở nước ngoài hoặc những sinh viên giỏi. Điều đó có nghĩa là bài kiểm tra này là một động lực thúc đẩy việc học tiếng Hàn cho những người học tiếng Hàn và tạo cơ hội cho các tổ chức, công ty, trường học tuyển chọn đúng nhân viên vào những vị trí thích hợp đòi hỏi phải sử dụng tiếng Hàn.

Đặc trưng

Toàn cầu hoá trong thế kỷ 21, với sự cố gắng chuyên môn hóa và phân chia đánh giá tiếng Hàn qua những bài kiểm tra. Mục đích của B-KLPT là đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Hàn trong phạm vi căn bản đối với những người lao động. Khi gặp và tiếp xúc với người ngoại quốc hay người Hàn Quốc sống ở nước ngoài với mục đích là dễ dàng sử dụng ngôn ngữ. Bài kiểm tra tiếng Hàn yêu cầu trong các tình huống phải rõ ràng mạch lạc.

Các nhân viên, công nhân nhà máy nên hiểu và sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hằng ngày.Ví dụ như các thực tập sinh công nghiệp theo ngành chế tạo thì phải thực hiện nghiệp vụ, cách vận hành máy móc thông thường, tên nguyên vật liệu chuyên dùng, hay hạn mục hàng hoá của nhà máy. B-KLPT sẽ giúp cho những người ngoại quốc và người dân Hàn Quốc đang định cư ở nước ngoài hiểu biết đươc sự an toàn lao động và những qui định hay những bất lợi nào đó trong công việc. 

▶Đánh giá chuyên môn phù hợp với mục đích tuyển chọn tu nghiệp sinh công nghiệp hay các lĩnh vực khác.
▶Đánh giá năng lực hiểu biết ngôn ngữ và sử dụng trong nghiệp vụ.
▶Bao gồm việc đánh giá cách truyền đạt thông tin một cách tiêu biểu
-Đánh giá năng lực thông tin hoá ngôn ngữ

Cấu thành bài thi

 

Hình thức thi

Phần thi

Câu hỏi

Điểm

Tổng điểm

Thời gian

Nghe

Tranh ảnh

8

32

100

40 phút

Đàm thoại

9

36

Nói chuyện

8

32

Đọc hiểu

Từ vựng

6

24

100

50 phút

Văn phạm & cách sử dụng

6

24

Thực hành thông tin

7

28

Đọc hiểu

6

24

Tổng cộng

50

200

200

90 phút


Tiêu chuẩn đánh giá kết quả

 

Điểm

Trình độ năng lực

Tiêu chuẩn đánh giá trình độ giao tiếp tiếng Hàn

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực sử dụng từ chuyên môn

Dưới 120

Trình độ giao tiếp chưa hoàn chỉnh

Kiến thức về tiếng Hàn rời rạc, biết ít từ mới, chỉ biết cấu trúc cú pháp, không cókhả năng giao tiếp với người khác.

Không có khả năng tham gia giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn

120 ~160

Hạn chế trong cách biểu đạt ngôn từ cơ bản

Có khả năng ứng đáp tiếng Hàn đơn giản trong các tình huống thân thuộc hay trong sinh hoạt hàng ngày, độ chính xác và việc hoàn chỉnh ngôn ngữ còn thiếu.

Là người mới học tiếng Hàn nên khó khăn trong viêc diễn đạt mọi thứ bằng chữ viết và lời nói. Chỉ có thể hiểu và giao tiếp nhất định trong những tình huống sinh hoạt hàng ngày được giới hạn từ trước. Gặp khó khăn trong các hoạt động xã hội.

161~ 200

Có khả năng tham gia các hoạt động xã hội cơ bản.

Có khả năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và trong quan hệ với người khác, nhưng gặp khó khăn trong việc sử dụng thành thạo các cách diễn đạt đa dạng trong nhiều tình huống.

Với vốn từ vựng cơ bản, có khả năng viết thư hoặc email ngắn, viết lại những yêu cầu đơn giản trong công việc vì vậy có khả năng sử dụng vốn từ chuyên môn cơ bản trong các tình huống nhất định.

 


Phương pháp đánh giá

 

Nghe

Đọc

[Phần 1] Phát âm và ký hiệu

Trong phần này đánh giá xem có nghe chính xác ngữ âm tiếng Hàn hay không

-Nghe từ và chọn từ phát âm đúng   -Nghe câu và chọn câu phát âm đúng

[Phần 1]Từ vựng

Phần này không những đánh giá về từ vựng mà còn xem nghĩa của từ loại đó có thể sử dụng trong cuộc đàm thoại và câu văn hay không.

- Tìm ra một từ hay một cụm từ tốt nhất để hoàn thành một cân văn hay một mẫu hội thoại.

[Phần 2]Tranh ảnh, tài liệu nghe

Phần này kết hợp giữa tai và mắt qua những tranh ảnh và biểu đồ, đánh giá khả năng nghe được các từ vựng và cấu trúc câu. Nó như là ngôn ngữ thứ 2, phần này cũng cho phép những người học tiếng hàn nắm bắt được những thông tin trọng điểm thay cho những lời giải thích. Trong trường hợp B-KLPT, phần này đánh giá năng lực hiểu câu văn và các từ vựng đơn giản.

[Phần 2]Văn phạm và cách sử dụng

Phần này sẽ đánh giá chính xác văn phạm, thành ngữ, và cách sử dụng các từ căn bản như động từ qui tắc, câu thụ động, các động từ chính, cách kết thúc câu, các từ ngữ lễ phép, hay thuật lại 1 câu truyện , và các cấu trúc để ghép câu hoàn chỉnh .

- Sử dụng các từ ngữ đứng sau, cách kết thúc 1 câu, liên từ, danh từ, các thì, và trả lời các cuộc hội thoại hay các câu hội thoại.

[Phần 1] Phát âm và ký hiệu

This section provides the assessment in understanding basic conversation ability. This section evaluates your ability to understand Korean conversations through the examples of actual situations.

-Nghe các câu hỏi và chọn ra câu trả lời tốt nhất trên tranh ảnh minh họa.   - Chọn ra câu trả lời tốt nhất đúng với tranh ảnh minh họa(cái gì, mấy giờ, ai đó đang làm gì, cái gì đó ở đâu, ai là người giải thích ..v.v… )

[Phần 3]Thực thành thông tin

Phần này đánh giá khả năng nắm bắt thông tin thật chính xác qua tranh ảnh ,bản hướng dẫn, biểu đồ, vé máy bay ,vé xe lửa , hoá đơn, biên nhận, v.v…

-Cần đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi mà có các thông tin liên quan với những từ đơn giản, như bản chỉ dẫn, vé máy bay, vé xe lửa.

[Phần 3]Đàm thoại

Phần này sẽ đánh giá khả năng hiểu biết của thí sinh thông qua cuộc đàm thoại căn bản, đánh giá được khả năng hiểu biết tiếng Hàn của thí sinh thông qua những ví dụ thực tế.

- Nghe một cuộc đàm thoại và chọn ra câu trả lời tốt nhất.

[Phần 4]Đọc hiểu

Phần này đánh giá việc đọc hiểu các tài liệu như bảng hướng dẫn, quảng cáo, bài luận, giải thích ở cấp độ của người mới học.

- Đọc 1 đoạn văn ngắn ( từ 3, 4 câu ) như quảng cáo, bài luận, hướng dẫn và giải thích, đồng thời đưa ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.

[Phần 4]Phần trình bày

Trong phần này các thí sinh phải hiểu rõ các chi tiết thông tin hay những ngữ cảnh của môt vài cuộc đàm thoại dài cũng như ngắn (quảng cáo, báo chí, độc thoại và các câu giải thích ngắn gọn. .v.v… ). Phần này cũng đánh giá khả năng hiểu thật chính xác và thấu đáo của thí sinh về ngữ cảnh chính.

- Nghe một đoạn văn ngắn ( từ 3, 4 câu ) khoanh tròn, chỉ ra và giải thích, đưa ra câu trả lời cho mỗi câu hỏi.
- Ñoàng thôøi baïn cuõng nghe moät ñoaïn vaên daøi vaø traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi ñoù.Đánh giá khả năng

 

Chủ đề và tình huống hội thoại

Tự giới thiệu bản thân, chào hỏi, đất nươc / thành phố/ quốc tịch, quan hệ gia đnh/ bạn bè, ngày tháng năm, thời gian, thời tiết, màu sắc, động vật, thực phẩm, hoa quả, thể dục, giao thông, tên các bộ phận trên cơ thể, mua sắm, những câu hỏi đơn giản, tìm đường, số lượng, đặt nhà hàng, giới thiệu vị trí của vật. Khả năng sử dụng ngôn ngữ trong nghề nghiệp, sở thích, những cái thích và không thích, kể lại 1 chuyến du lịch hay 1 kỳ nghỉ, các cuộc hẹn với bạn bè, các câu nói đơn giản khi nghe điện thọai, chức năng cơ bản của ngân hàng /bưu điện.

Từ vựng

Động từ/tính từ, phụ từ, định từ, những từ thiết thực trong cuộc sống hằng ngày khoảng 1500 từ.

Diễn đạt

Cấu trúc câu cơ bản, yếu tố âm tiết cuối câu, cách biến đổi từ ngữ hay chia các động từ gốc, số thứ tự, sự khác nhau của tính từ, đơn vị danh từ, liên từ, chỉ rõ các đại từ, ngoại động từ, câu phủ đinh, động từ bất qui tắc, các từ có liên quan và không liên quan, các từ ngữ thô thiển, chia động từ, các từ không nên dùng, các từ bắt buộc.

Tài liệu tham khảo

Chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ học sinh, các bảng hướn dẫn, ( chỉ đường, tín hiệu giao thông, hướng dẫn tàu điện ngầm, sân bay, hướng dẫn ở ga, xe buýt), sổ điện thoại, quảng cáo, truyền báo thông tin đại chúng, thư mời, sổ ghi chú các cuộc hẹn, cuộc gọi, hoá đơn thanh toán, fim ảnh, các tờ rơi quảng cáo, v.v..

Mức độ hoạt động

Có thể giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày với những từ đơn giản, có thể làm các công việc nghiệp vụ.

 


+ Bộ Đề Ôn Thi Tiếng Hàn Dành Cho Người Đi Xuất Khẩu Lao Động

- 960 Câu Nghe + Đáp Án

- 960 Câu Đọc + Đáp Án

 

Admin xin chắc chắn rằng nếu các bạn ôn thi tốt đủ cả 960 câu đọc + 960 câu nghe này cùng với một ít kiến thức cơ bản thì chắc chắn đạt số điểm là 200 ^^

 

 

 

 

Comments   

 
0 #151 nguyen huu thuan 2019-04-13 22:25
cho minh xin bo de vao
Quote
 
 
0 #150 #49 thanh hoa 2019-01-23 03:32
Admin cho mình xin bộ đề được không ạ.
Quote
 
 
0 #149 Lương hiệp 2018-10-30 22:09
Cho mình xin bộ đề với mình xin cảm ơn
Quote
 
 
0 #148 nguyễn văn tung 2018-10-27 21:36
nguyen tung 0977790853
Quote
 
 
0 #147 #123 hằng 2018-10-23 12:28
ad cho em xin bộ tài liệu này được không ạ?
mail của em là:
Quote
 
 
0 #146 Duong Quyên 2018-10-03 14:10
Cho e xin bộ đề với:
Quote
 
 
+1 #145 #Hằng 2018-06-16 16:12
bác cho em xin bộ đề thi với ạ :
Quote
 
 
0 #144 thang quyet 2018-04-18 00:50
cho mình xin bộ đề thi 960 câu với ạ

tks
Quote
 
 
0 #143 phạm văn Thi 2018-04-09 15:39
cho e xin bộ đề với mail của e: . thanh add nhieuf ạ
Quote
 
 
0 #142 thienkim2507@ 2017-12-28 14:37
cho em xin bộ đề với đáp án nghe- đọc vợi ạ!
cảm ơn ạ
Quote
 
 
0 #141 pcthanhtai@gmail.com 2017-12-13 20:45
ad gửi mình xin 960 câu nói và 960 câu nghe được không ạ, thanks!
Quote
 
 
0 #140 Mai quốc dương 2017-12-12 03:57
Cho mình xin bộ đề và đáp án được không, cảm ơn add
Quote
 
 
0 #139 quynhntn16@gmail.com 2017-11-19 11:17
Cho mình taì liệu - 960 Câu Nghe + Đáp Án, 960 Câu Đọc + Đáp Án qua email:
Quote
 
 
0 #138 trần thị Mơ 2017-09-06 11:58
chào bạn!
bạ có thể gửi cho mình xin bộ đề nghe được ko ?
nếu được thì tốt quá
địa chỉ mail của mình là : hoặc
cảm ơn bạn nhiều
Quote
 
 
0 #137 lethidung 2017-08-05 08:18
cho e xin bộ đề thi với ạ /;
Quote
 
 
0 #136 VĂN NAM 2017-06-03 07:40
CHO E XIN CÁI TẤT CẢ TỪ VỰNG TRONG 60 BÀI VS Ạ,
Quote
 
 
0 #135 Phuongtaa 2017-04-02 11:25

A gửi cho e đk k ạ. E cảm ơn a rất nhiều ạ
Quote
 
 
0 #134 Truong thi 2017-01-29 18:09
Thương
Quote
 
 
-1 #133 nguyetnguyet 2016-12-08 08:55
cho e xin tài liệu tự học và bộ đề thi tiếng Hàn ạ.em cảm ơn a/c
Quote
 
 
0 #132 vu trong them 2016-11-28 10:15
anh chị cho em xin bộ đề thi : mail của em là , em cảm ơn mọi người
Quote
 
 
0 #131 phong luu 2016-11-26 10:08
Quote
 
 
+1 #130 ssssaaa 2016-10-14 17:49
Quote
 
 
0 #129 lucia quyên 2016-10-10 08:02
chào các bạn, ai có bộ đề thi tiếng Hàn chương trình EPS gửi cho e với ạ, mail: , e cảm ơn nhiều nhiều ạ
Quote
 
 
0 #128 hai93 2016-10-08 16:42
ad và các bạn cho mình xin bộ đề và đáp án vs đc ko
mail:
Quote
 
 
0 #127 e cảm ơn ạ 2016-10-03 06:05
cho e xin bộ đề thi vào gmail
Quote
 
 
0 #126 Trang1911 2016-10-02 21:09
Cho em xin bộ đề nghe đọc với ạ em xin trân thành cảm ơn ạ
Quote
 
 
0 #125 Phongvan 2016-10-02 18:47
Ad cho e bộ đề 969 câu với ạ
Quote
 
 
0 #124 xuân hùng 2016-10-02 10:07
ad cho em xin bộ đề với file nghe được không ạ. gửi qua gmail. em cám ơn nhiều ạ
Quote
 
 
0 #123 hữu bảo 2016-09-27 22:42
cho e xin bộ đề vào gmail :
E cảm ơn ad ạ
Quote
 
 
0 #122 Đức Ngọc 2016-09-25 06:32
Chào Add anh vui lòng chia sẽ cho em Bộ đề thi và đáp án với , xin cảm ơn nhiều ( Mail: )
Quote
 
 
0 #121 thu hằng vũ 2016-09-24 14:34
ad gửi cho e xin bộ đề và đáp án với
cảm ơn ad nhìu☺
Quote
 
 
+1 #120 Bình 2507 2016-09-19 15:09
Ad gửi cho em xin bộ đề Nghe , đọc và đáp án với ạ !


- 960 Câu Nghe + Đáp Án

- 960 Câu Đọc + Đáp Án
Quote
 
 
+1 #119 Phamthinham 2016-09-17 22:32
Cho mjh xin bo de voi dap an voi
Quote
 
 
0 #118 Nham 2016-09-17 22:22
Ad oi gui cho mjh bo de voi dap an voi vao mail
Quote
 
 
0 #117 Rom xu 2016-09-17 18:38
Add cho em xin tài liệu đề thi nghe & đọc hiểu năm nay với àh gửi cho em vào email này
Quote
 
 
0 #116 HaoHao 2016-09-12 11:07
gui cho e 960 câu đọc + đáp án vs ạ em cam on
Quote
 
 
0 #115 nhi ngoc 2016-09-09 09:11
gui cho e 960 câu đọc + đáp án vs ạ
Quote
 
 
0 #114 vinh hung 2016-09-06 13:58
AD gửi mình 960 nghe + đọc với nha
Mail: thanks nhìu
Quote
 
 
-1 #113 Đào đức hợp 2016-09-06 04:52
Chào anh chi cho em xin nộ đề thi năm nay vơis ạ : daoduchop. Em cảm ơn nhiều
Quote
 
 
0 #112 Tan Vuong 2016-09-04 21:08
Ad gửi giúp m với được không , m cám ơn nhiều
Quote
 
 
0 #111 laluong74@gmail.com 2016-09-02 06:26
Hjjj :D
Quote
 
 
0 #110 Thuật 2016-08-31 22:39
Add gửi gmail mình với.
Quote
 
 
0 #109 thanhthanh 2016-08-31 16:37
admin cho e xin bộ đề ôn thi gồm cả 2 phần nghe và đọc hiểu kèm đáp áp gửi vào mail: .
Thanks admin !
Quote
 
 
0 #108 Thanh ha 2016-08-28 21:52
Có thể cho share mình bộ đề ôn thi eps đc k ạ. Cảm ơn bạn nhiều
Quote
 
 
0 #107 Thanh ha 2016-08-28 21:49
Cho mình xin bộ đề với ạ. Cảm ơn ad nhiều
Mail m là
Quote
 
 
0 #106 tieutinh 2016-08-28 19:50
Ad ơi, ad gửi cho e bộ đề với ạ, email:
Hoặc nếu ai có thì gửi giúp e. E cảm ơn các ac nhiều nhiều ạ :))
Quote
 
 
0 #105 Thuan nguyen 2016-08-28 09:39
Ad gửi cho e bộ đề thi .e cảm ơn ad nhiều
Quote
 
 
0 #104 Sunny28129 2016-08-27 09:51
ad cho e xin bộ đề thi tháng 10 tới với
Cảm ơn ad nhiều
Quote
 
 
0 #103 Long huong 2016-08-26 22:49
Ai có đề thi gửi cho em xin với ạ
Quote
 
 
+1 #102 binh bui 2016-08-25 11:18
Ad cho e xin bộ đề thi với ạ
Quote
 
 
+1 #101 Thiện90 2016-08-22 20:31
A chị có thể gửi cho e bộ đề thi dc k
Quote
 
 
+2 #100 tran van ba 2016-08-21 20:29
Cho minh xin bo de thi nam 2016 .ca doc va nghe .cam on nhieu
Gui vao mail
Quote
 
 
0 #99 dieuanh1209 2016-08-17 16:38
Ad cho e xin bộ đề ạ
Quote
 
 
0 #98 Nghiavinh 2016-08-16 06:33
ad cho e xjn bo de voi ak?
Quote
 
 
0 #97 phạm duẩn 2016-08-14 20:05
ad ơi cho m xin bộ đề nhé
Thanks
Quote
 
 
-2 #96 nguyentiendungpy@out 2016-08-11 15:05
chào a AD. e cũng giống như các bạn xin a phần câu hỏi. E còn muốn a gửi giúp e phần ngữ pháp nhất là chia ra
Hiện tại
Tương lai
Quá khứ
Cảm ơn aQuote:
Quote
 
 
-1 #95 My khung 2016-08-11 08:01
Cho minh xin bo de thi voi add oi.

Cam on add nhieu nha
Quote
 
 
+1 #94 Lục Trường Giang 2016-08-10 23:24
admin cho em xin bộ đề và đáp an bộ nghe và bộ đề đọc được ko ạ email cua em
Quote
 
 
0 #93 kuboom 2016-08-10 21:10
ad cho e bộ đề thi (xkld) vơi
Quote
 
 
0 #92 chimh thanh hoa 2016-08-10 05:08
A co bo de chuan chua cho minh xin dc lo
Quote
 
 
+1 #91 Vantruong 2016-08-09 21:47
Mình xin bộ đề mong add giúp
Quote
 
 
0 #90 Đặng Dương 2016-08-07 05:08
Ad cho e xin bộ đề vơi mail :
Quote
 
 
0 #89 Hồng Hà 2016-08-06 11:36
Ad cho e xin bộ đề thi với ạ

E cám ơn ad nhiều nhiều
Quote
 
 
0 #88 manh@ 2016-08-05 10:21
ban oi minh muon mua bo de ay ve de on .ban co the giup minh ko?
Quote
 
 
0 #87 nguyen thanh khang 2016-08-04 17:11
Anh chị có thể gửi bộ đề thi cho e được ko.e xin cảm ơn
Quote
 
 
0 #86 #1 cuong 2016-08-04 08:46
Cho e xin bộ đề thi tháng 10 năm 2016 sắp tới với ak.
Quote
 
 
0 #85 đình quân 2016-08-03 15:36
Ad cho em xin bộ đề ôn thi đc ko ak.e cảm ơn nhiều
Quote
 
 
-1 #84 #1 huong 2016-08-03 11:21
mình download k dc... a chj nào có gửi cho e vs... e cám ơn rất nhiều ạ... mail e là
Quote
 
 
0 #83 nguyễn hoàng giang 2016-08-02 20:37
Gửi cho e xin bộ đề thi với ạ
Quote
 
 
0 #82 Phan lan 2016-08-02 16:12
Có thể gửi cho mình bộ đề nghe hiểu và đọc hiểu ko ạ?
Gmail mình là
Thanks all
Quote
 
 
0 #81 tungpham 2016-07-31 22:06
cho minh xin bộ đề với gửi vào!
Quote
 
 
0 #80 nguyemvanhuan 2016-07-31 22:03
em tai khong duoc.an chi cho em bo de thi xkld voi dap an duoc khong?vui long gui vao mail

cam on anh chi!!!!!!
Quote
 
 
0 #79 toantoan 2016-07-31 16:29
Cho minh xin bo de đc ko gui cho minh voi
Quote
 
 
+2 #78 vo thi thu trang 2016-07-31 00:32
Anh/ chi cho e bo de dc k ak.em cam on on.Gui vao mail giup em duoc k ak,
Quote
 
 
0 #77 phuongvu 2016-07-29 19:02
cho e xin bộ đề câu hỏi với ak
e cảm ơn!
Quote
 
 
0 #76 hoaanphat@icloud.com 2016-07-29 05:53
Anh ơi gửi cho em bộ đề với ạ.em cảm ơn anh nhiều lắm
Quote
 
 
0 #75 HODINHLINH080294@GMA 2016-07-28 20:45
CHO E XIN VOI.
Quote
 
 
0 #74 Hoàng chí minh 2016-07-28 16:44
Add ơi cho mình xin trọn bộ tài liệu được không ? cảm ơn add nha
Quote
 
 
0 #73 nguyên.huan 2016-07-27 22:11
Admin ơi có bộ tài liệu học tiếng hàn đợt này k. Gửi cho mình xin với. .
Mình cảm ơn nhiều
Quote
 
 
0 #72 Nguyễn Như 2016-07-27 12:11
Cho em xin trọn bộ tài liệu với ạh!
Quote
 
 
0 #71 Thnhphm 2016-07-27 09:30
Adam ơi mình tải về ko dk có thể gửi bộ đề vào email cho mình dk ko
Quote
 
 
0 #70 nhanthe3# 2016-07-25 23:26
xin lỗi . minh cung ko downlod dc . có ai ở dó co thể gửi cho mình bộ tài liệu nghe và doc hieu tieng hn vao mai cua minh ko mail cua minh la ; minh xin cam on nha....
Quote
 
 
0 #69 Anh duc 2016-07-25 22:24
Adm cho e xin
Quote
 
 
0 #68 manhtuong87 2016-07-25 20:57
Nếu có thể ad gửi giúp.
Quote
 
 
-2 #67 #Son 2016-07-21 18:41
Ad cho xin file đề thi vs nhé gửi vào mail của mình . thank ad nhiều
Quote
 
 
0 #66 #Nga# 2016-07-21 10:44
Cho em bô đề với amin ơi.
Quote
 
 
0 #65 em 2016-07-20 23:13
chào anh chị . cho em xin bộ đề với ạ
Quote
 
 
+1 #64 hoang duong 2016-07-12 20:12
ad ơi ! cho em xin bộ sách B- klpt vao email vói nha. cám ơn anh nhiều
Quote
 
 
+1 #63 vanthangseo1993@gmai 2016-07-10 20:11
Gui cho em xin bo de tieng han moi nhat dk ko a
Quote
 
 
+2 #62 Hì 2016-07-08 05:23
Gửi cho em cái bộ đề
Quote
 
 
0 #61 duanpham 2016-07-06 14:50
cho e xin bo de vao gmail nhe:
Quote
 
 
0 #60 Tuonghai 2016-07-03 21:08
Có ai có klpt ko cho minh xin nào .cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!!!
Quote
 
 
0 #59 Tuonghai 2016-07-03 21:06
Admin oi chi minh xin link để tải về với .chân thành cam on
Quote
 
 
0 #58 Tran Cong Tinh 2016-07-03 11:55
cho em xin bộ đề vợi ạ
Quote
 
 
-1 #57 nguyenthuc93 2016-07-02 10:33
cho em xin bộ đề vợi ạ
Quote
 
 
-1 #56 Nguyễn Đức Tuyển 2016-07-02 08:09
cho e xin bộ đề với ạ full đọc và nghe ạ Gmail của e :
tk add
Quote
 
 
0 #55 hồngphạm 2016-06-29 20:26
cho e xin link bộ đề vào mail với ạ.e cảm ơn
Quote
 
 
0 #54 Vuongle 2016-06-28 16:22
Ad có thể gửi cho mình qua email được không.
Quote
 
 
-3 #53 hello 2016-06-28 05:52
Minh biết rất nhiều tải liêu hay về kì thi, sách,giáo trinh ... các bạn tải ve nhé, free rất hay va hữu ich
Quote
 
 
0 #52 hoàng vân 2016-06-27 10:50
ad cho e xin đề vào mail này ạ.
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học KLPT & EPS B-KLPT ( XKLĐ )

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.