học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Tiếng hàn nhập môn bai 07 : phòng tôi ở tầng 3

Phòng tôi ở tầng 3 (bài 07)

học tiếng hàn quốc, cach noi phong toi o tang 3.


Xem thêm các bài học tiếng hàn nhập môn khác:

- Bài 6: đây là ở đâu

- Bài 8: động từ trong tiếng hàn

Trang danh sách: học tiếng hàn nhập môn


 

Comments   

 
0 #76 tautochanh 2018-10-15 21:02
우리집은 거실,침실,부잌과화장실이 있습니다. 거실에 텔레비전과3의자가 있습니다. 침실에 침대,옷장,텔레비전과책상이 있습니다. 침대는 옷장잎에 있습니다. 책상위에 텔레비전이 있습니다. 부엌안에 냉장고와식탁이 있습니다. 냉장고오른쪽에 식탁이 있습니다. 텔레비전이 없습니다
Quote
 
 
0 #75 민 탕 2018-09-03 16:59
안 녕 하 세 요.
Quote
 
 
0 #74 Minh Thắng 2018-09-03 16:49
cô cho em hỏi có nhiều người đếm a đù chách là một hai ba là sao vậy cô
Quote
 
 
0 #73 Cubin 2018-01-25 10:32
cô cho e hỏi có quy tắc thêm dấu nhấn cho từ ko ạ. ví dụ: cà-bàng
Quote
 
 
+1 #72 Cubin 2018-01-25 10:31
Cô cho e hỏi có quy tắc thêm dấu cho các từ ko ạ, ví dụ: cà-bàng ạ
Quote
 
 
+1 #71 Min Ri 2017-08-22 18:20
tks cô ,bài dạy rất thú vị :P :lol: :lol:
Quote
 
 
0 #70 Min Ri 2017-08-22 18:20
:lol:
Quote
 
 
0 #69 연앟 2017-08-06 12:44
저방은2충에 잇습니다
재 집안에 가십 , 침실, 부엌과외하장실 잇습니다.
부엌과안가스렌지이잇습니다. :D
Quote
 
 
+1 #68 Trần Nguyễn Nhật Anh 2017-06-10 18:30
제 방 은 에 텔 레 비 전 옆 옷 장, 거 실 에 선 픙 기 , 부 엌 에 냉 장 고 옆 식 탁 와 가 스 렌 지 , 화 장 실 에 거 울, 짐 실 에 침 대.
Quote
 
 
+3 #67 Natalie 2017-05-25 02:01
안 녕 하 세 요~
체 이 름 은 나 탈 리 입 니 다.
저 는 베 트 남 사 람 입 니 다.
반 가 와 요~
체 집은 십 사 에 있 습 니 다.
저 것 은 한 국 어 책 입 니 까?
여 기 가 학 교 입 니 까?
서 점 이 학 교 에 있 습 니 까?
학 교 에 식 당 이 있 습 니 까?
Cô xem giúp em nhé. đúng chưa ạ?
Quote
 
 
+1 #66 #59Thủy 2017-01-19 21:49
방/. 침대 와... /
Quote
 
 
0 #65 Nguyễn phạm Anh thư 2017-01-19 21:44
있습니다!! 옆 !!!!
Quote
 
 
0 #64 Nguyễn phạm Anh thư 2017-01-19 21:35
Quoting Thuỷ:
제 반은 2층애 있습니다.
제 반 안애 냉장고가 없습니다. 제 반 안애 침대 과 책상 화장실, 옷장, 선풍기가 있습니다. 침대 옆애 옷장 과 책장이 있습니다. 화장실 안애 거울 와 세탁기가 있습니다. 부엌은 3층애 있습니다.
부엌 안애 가스렌지 와 식탁이 있습니다
cố sửa giúp em với, em cám ơn cô!

Quoting Thuỷ:
제 반은 2층애 있습니다.
제 반 안애 냉장고가 없습니다. 제 반 안애 침대 과 책상 화장실, 옷장, 선풍기가 있습니다. 침대 옆애 옷장 과 책장이 있습니다. 화장실 안애 거울 와 세탁기가 있습니다. 부엌은 3층애 있습니다.
부엌 안애 가스렌지 와 식탁이 있습니다
cố sửa giúp em với, em cám ơn cô!

Quoting Thuỷ:
제 반은 2층애 있습니다.
제 반 안애 냉장고가 없습니다. 제 반 안애 침대 과 책상 화장실, 옷장, 선풍기가 있습니다. 침대 옆애 옷장 과 책장이 있습니다. 화장실 안애 거울 와 세탁기가 있습니다. 부엌은 3층애 있습니다.
부엌 안애 가스렌지 와 식탁이 있습니다
cố sửa giúp em với, em cám ơn cô!
방:phòng 침대 와... / 거울 과...Quoting Nguyễn Phạm Anh Thư:
안녕하세요

우리 집은 거실, 침실, 부엌 과 화장실이 었습니다.
거실 안에 텔레비전, 나무 가구 와 선풍기가 었십니다.
텔레비전 앞에 나무 기가 와 선풍기가 었습니다.
침실 안에 노트북, 책상 와 옷장이 었습니다.
책상은 노트북 옢에 었십니다.
옷장 엪에 침대가 었습니다.
침실 안에 프린터가 없습니다.
부엌 안에 가스렌지, 식탁 와 냉장고.
식탁 뒤에 가스렌지가 었습니다.
냉장고는 가스렌지 오른쪽에 었습니다.
침실 밖에 세탁기가 었습니다.
침실 안에 거울, 비누 와 샤워가 었습니다.
샤워 가까운에 가울이 었습니다.
샤워 아래에 비누가 었습니다.

Quoting Nguyễn Phạm Anh Thư:
안녕하세요

우리 집은 거실, 침실, 부엌 과 화장실이 었습니다.
거실 안에 텔레비전, 나무 가구 와 선풍기가 었십니다.
텔레비전 앞에 나무 기가 와 선풍기가 었습니다.
침실 안에 노트북, 책상 와 옷장이 었습니다.
책상은 노트북 옢에 었십니다.
옷장 엪에 침대가 었습니다.
침실 안에 프린터가 없습니다.
부엌 안에 가스렌지, 식탁 와 냉장고.
식탁 뒤에 가스렌지가 었습니다.
냉장고는 가스렌지 오른쪽에 었습니다.
침실 밖에 세탁기가 었습니다.
침실 안에 거울, 비누 와 샤워가 었습니다.
샤워 가까운에 가울이 었습니다.
샤워 아래에 비누가 었습니다.
Quote
 
 
0 #63 trí Nguyễn 2016-12-15 21:05
Quoting Dodo:
Hai câu sau tương đương nhau nhưng sao câu 1 dùng 제방은
Còn câu 2 lại dùng 것실에 ạ.
1, 제방은 냉장고가 잆습니다.
2, 것실에 텔레비전이 있습니까?

거실에 nghĩa là phỏng khách.졔방은 là phòng của tôi. Không giống nhau nhé
Quote
 
 
0 #62 Vân Hà 2016-12-13 21:41
안 녕 하 세 요!
제 짚 은 거 실, 침 실, 부 옄 과 화 장 실 이 있 습 니 다.
서 실 안 에 첵 상, 의 자, 텔 레 비 전 이 있 습 니 다.
침 실 안 에 옷 창, 침 데 와 거 울 이 있 습 니 다.
부 엌 안 에 사 스 렌 지 가 있 스 니 다.
화 장 실 안 에 거 울 이 있 습 니 다.
첵 상 엪 에 선 붕 기 가 있 습 니 다.
노 트 북 오 렌 쭉 에 버 린 더 가 있 습 니 다.
첵 상 압 에 선 부 기 가 있 습 니 다.
저 을 안 에 세 탁 기 가 잆 습 니 다.
저 을 안 에 냉 장 고 있 스 니 다.
Quote
 
 
+1 #61 Vân Hà 2016-12-06 12:39
Sao ko thấy cô sửa cho mn nhỉ?
Quote
 
 
0 #60 고 맙 슴 니 다 2016-12-06 08:05
고 맙 슴 니 다
Quote
 
 
-2 #59 Thuỷ 2016-12-03 18:41
제 반은 2층애 있습니다.
제 반 안애 냉장고가 없습니다. 제 반 안애 침대 과 책상 화장실, 옷장, 선풍기가 있습니다. 침대 옆애 옷장 과 책장이 있습니다. 화장실 안애 거울 와 세탁기가 있습니다. 부엌은 3층애 있습니다.
부엌 안애 가스렌지 와 식탁이 있습니다
cố sửa giúp em với, em cám ơn cô!
Quote
 
 
0 #58 Vân Hà 2016-12-01 20:00
Làm thế nào viết được chu Hàn nhỉ?
Quote
 
 
0 #57 Steven 2016-11-09 09:25
안 녕 하 세 요 선 생 님 .
제 집 은 사 층 에 있 습 디 다 .
방 안 에 텔 레 비 전 과 침 대 가 있 습 니 다
Quote
 
 
0 #56 pe ngoc 2016-09-27 18:47
Co oi
Quote
 
 
-2 #55 Nguyễn Phạm Anh Thư 2016-09-10 20:33
안녕하세요

우리 집은 거실, 침실, 부엌 과 화장실이 었습니다.
거실 안에 텔레비전, 나무 가구 와 선풍기가 었십니다.
텔레비전 앞에 나무 기가 와 선풍기가 었습니다.
침실 안에 노트북, 책상 와 옷장이 었습니다.
책상은 노트북 옢에 었십니다.
옷장 엪에 침대가 었습니다.
침실 안에 프린터가 없습니다.
부엌 안에 가스렌지, 식탁 와 냉장고.
식탁 뒤에 가스렌지가 었습니다.
냉장고는 가스렌지 오른쪽에 었습니다.
침실 밖에 세탁기가 었습니다.
침실 안에 거울, 비누 와 샤워가 었습니다.
샤워 가까운에 가울이 었습니다.
샤워 아래에 비누가 었습니다.
Quote
 
 
0 #54 jung sung mi 2016-08-22 18:35
cô dạy hay cơ mừ hơi nhanh ý ạ
:lol:
Quote
 
 
0 #53 Phương Nhung 12 2016-08-07 15:43
Thanks a lot!!!
Quote
 
 
+4 #52 thu thao 5112001 2016-07-31 11:03
cô dạy rất hay và dễ hiểu,cảm ơn cô rất nhiều
Quote
 
 
+1 #51 Dịu 2016-07-27 16:54
:sigh: :sad: :o ;-) :roll:
Quote
 
 
0 #50 Tuong vy 2016-06-03 10:11
minh ne
Quote
 
 
+1 #49 nguyen thi anh 2016-05-25 14:42
안녕하세요.
우리 집은 거실,침실 과 화장실이 있습니다.
거실이 안에 텔레비전 과 냉장고가 있습니다.
짐실이 안에 선풍기,침대,옷장 과 느트북이 있습니다, 거울 이 없습니다.부엌이 안에 가스렌지 와 식탁 이 있습니다.
화장실이 안에 거울 과 세탁기가 있습니다.
Quote
 
 
-2 #48 Tuong vy 2016-05-22 09:54
:D :lol: :-) tieng han de hoc hon tieng anh
Quote
 
 
0 #47 Ngocnule 2016-05-21 10:33
Cho e hoi khi nao thi dung 습 니 다
오 늘 생 일 에 있 습 니 다
Noi vay co dung ko ạ
Quote
 
 
0 #46 vu_ngoc_diep 2016-04-23 22:52
cô ơi nguyên âm o/yo đấy ạ :) e tìm ở 1 số trang khác ngta dạy đọc là ơ/yơ :3 phải đọc như nào mới đúng ạ
Quote
 
 
0 #45 Tâm Trang 2016-04-18 19:35
Cô ơi sửa giùm em!

우리칩은 거실, 2 짐실, 1부엌과화장실있습니다. 거실 에텔레비전과선풍기있습니다.부 엌에가스렌지와식탁있습니다.
Quote
 
 
+4 #44 t.anh 2016-02-27 09:41
안녕하세요 .
레이림은 anh 입니다 .
우릿집은2층에있읍니가.
우릿집은거슬,부엌,침실 있습니다 .
거슬에텔레비런,거욱이있습니다.
거슬에사쿠라이 이싮습니다.
부엌에냉상고있습니다.
냉상고에아이스크건잆습니다.
침실에옷장있습니가.
Nhờ cô sửa lỗi cho em ạ.Em cảm ơn cô.
Quote
 
 
+1 #43 Tâm 2016-02-06 17:12
우리집은 거실, 침실, 부엌 과 화장실 있습니다.

1.거실 앞 에 부엌 이 있습니다. 거실 안에 소파, 텔레비전 과 선풍기 가 있습니다. 선풍기 옆에 소파 와 텔레비전 앞에 소파 가 있습니다

2.화장실 옆에 부엌 이있습니다. 부엌 안에 냉장고, 가스랜지 와 세탁기 가 있습니다. 가스랜지옆에 냉장고 가 있습니다. 세탁기 왼쪽 에 냉장고 가 있습니다.

3.제침실은 일충에있습니다. 침실 안에 침대, 옷장, 책상 이 있습니다. 침대 왼쪽에 책상 이있습니다, 옷장 오른쪽 에 침대 가 있습니다. 노트북 에 책상이없습니다, 책이있습니다.

Cô ơi cô sửa giúp em với ạ, em cảm ơn cô
Quote
 
 
+1 #42 trịnh thị lương 2016-01-30 21:17
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :P :P :roll: :sigh: :zzz
Quote
 
 
0 #41 Tara2015 2015-12-07 21:47
Xem giúp em
우리 집은 부어과예 냉상고가 외 가수랜지가
우리 집은 침실예 겅울
Quote
 
 
-1 #40 김 하 나 2015-08-15 16:51
안 넝 하 세 요.
우 리 방 은 짐 실 , 거 실, 부 엌 과 학 상 실 이 있 습 니 다.
짐 실 안 에 짐 대, 첵 상 과 옷 장 이 있 습 니 다.
부 엌 안 에 냉 장 고 이 있 습 니 다.
냉 장 고 옆 에 식 탁 이 있 습 니 다.
거 실 은 델 레 비 전 이 어 없 습 니 다.
Quote
 
 
0 #39 hwa kang 2015-08-10 14:29
:-x :sigh: ;-) :cry: :zzz :D :o
Quote
 
 
0 #38 Mỹ Ngọc 2015-07-25 08:15
Cho em hỏi câu 방 안에 책상 과 침대, 옷장 이 있습니다 có thể viết thành 책상 과 침대, 옷장 이 방에 있습니다 không ạ?
Quote
 
 
0 #37 Exid 2015 2015-07-11 22:00
필통 에 무엇이 있슴니까?
필통 에 볼밴이 있슴니다
Quote
 
 
+2 #36 Dodo 2015-06-12 09:58
Mn cho mình hỏi 2 câu sau tương đương nhau nhưng câu 1 dùng 은(제바은), câu 2 dùng 에 (거실에)
제방은 냉장고가 업흡니다
거실에 텔레비전이 있습니까?
Có phải mình dùng cách nào để tả vt đồ vật cũng dc ko ạ
Quote
 
 
0 #35 Dodo 2015-06-11 15:29
Hai câu sau tương đương nhau nhưng sao câu 1 dùng 제방은
Còn câu 2 lại dùng 것실에 ạ.
1, 제방은 냉장고가 잆습니다.
2, 것실에 텔레비전이 있습니까?
Quote
 
 
0 #34 누에 득 룽 2015-05-09 13:51
:D :D :zzz :roll:
Quote
 
 
+2 #33 누에 득 룽 2015-05-09 13:50
Moi người cung sua 우리 집 은 거 실, 짐 실 과 화 장 실 과 부 엌 에 있 습 니다 ; 거 실 에 텔 레 비 젠 과 장 과 소 파 가 있 습 니 다 ; 짐 신 에 짐 대 와 옷 장 과 책상 과 의 자 가 있 습 니 다, 짐 실 노 트 북 과프 린 터 없 습 니 다 ; 부 엌 에 냉 상 고 와 식 탁 과 의 자, 거 스 롄 지 ,전 풍 긱 가 있 습 니 다; 화 장 실 세 탁 기 와 거 울 이 있 습 니 다. :("감 사 합 니다"): :D
Quote
 
 
0 #32 최휸유 2015-04-30 13:36
제집은 거실,침실,부엌 과 화장실 이 있습니다.
거실 에 텔레비전 와 소파 가 있습니다. 텔레비전위 에 테이블 이 있습니다.
침실 에 침대 와 책상 이 있습니다. 침대옆 에 책상 이 있습니다.
부엌 에 식탁 과 냉장고, 가스렌지 가 있습니다. 식탁 은 냉장고앞 에 있습니다.
화장실 에 거울 과 세탁기 가 있습니다. 세탁기위 에 비누 가 있습니다.
Quote
 
 
+1 #31 hiền 2015-04-11 21:01
거 실 에 텔 레 비 전 이 있 습 니 다 cô ơi e viết có đúng k ạ?
Quote
 
 
0 #30 Eun Young 2015-03-24 23:53
Cô sửa giúp em với ạ. Em cảm ơn cô.
제 집 은 에 거실, 침실,부엌 과 화잠실 이 있습니다.
제 밤 은 이 층 이 있습니다.
방 안 에 첵상, 의자, 침데 와 옷장 이 있습니다.
첵상 외 에 핀퉁, 볼펜, 옆펜 과 가방 이 있습니다.
델레비전 과 프린트 가 없습니다.
옷장 오른쪽 에 침데 가 았습니다.
Quote
 
 
+1 #29 Lee Hee Min 2015-03-23 11:39
Quoting Bo:

저는 베드남 사람입니다.

Bạn ơi hình như Việt Nam là 베트남 ấy ^^
Quote
 
 
+1 #28 Lee Hee Min 2015-03-23 11:22
우리 집 은 일 거실, 이짐실, 일 부엌 과 이 화장실 이 있습니다.
제 방 은 이 층 에 있습니다.
제 방 에 첵, 공첵, 첵상, 의자, 노트북, 거울, 사전 과 선붕기 있습니다. 젤레비전 이 잆습니다.
첵상 에 첵 과 공첵 이 위 있습니다. 가방 에 누트북 이 안 있습니다. 침대 에 산붕기 가 오른족 있습니다.
Quote
 
 
+1 #27 #hồng 2015-03-17 12:41
:D :-x :eek: 8) :P :oops: :o rất hay
Quote
 
 
+2 #26 #26 lan 2015-02-19 15:20
안넝하세요
제이름은란입니다
저는베트남사람입ㅇ니다
주부입니
우라집은거실,침실,부엌과 화장실 이 있습니까
가실에텔레비선과의자가있니다
저침실에일층, 거울과선풍기가침실에있습니다
화장살오른쯕부엌. 화장상에거울이있슴니다. 부엌에가스렌과식탁있습니다, 넹장고가잆습니다.
Mong m.n va co sua bai giup minh nhe :roll:
Quote
 
 
+4 #25 Bo 2015-02-10 15:54
안넝하십니까?
제 이름은 버입니다.
저는 베드남 사람입니다.
학생 입니다.
우리 집은 침실,부엌과화장실이 있습니다.
제 침실은일층에 있습니다.
침실에 텔레비전,선풍기와옷장이 있습니다.
부엌에 냉장고와가스렌지가 있습니다, 식탁은 없습니다.
화장실이오른쪽부엌에 있습니다, 거울이안화장실에 있습니다.
Cô kiểm tra giúp em ạ. 감사합니다. :-)
Quote
 
 
+4 #24 bi 2015-01-29 16:25
안 낭 하 세 요
Quote
 
 
+2 #23 bi 2015-01-29 16:03
mn đều hoc trên này hêt hả
Quote
 
 
+1 #22 shakura 2015-01-11 23:20
mong co va m.n chinh sua giup a...
우 리 집 은 거 실,침 질, 부 엌 과 화 장 실 이 있 슴 니 다....거 실 안 에 텔 레 비 전 이 있 슴 니 다... 텔 레 비 전 옆 에 의 자 과 전 풍 기 가 있 슴 니 다... 의 자 앞 에 거 울 이 있 슴 니 다...

부 엌 안 에 냉 장 구 이 있 슴 니 다..... 냉 장 구 왼 쪽 에 가 스 렌 지 가 있 니 다.....dai khai la nhu the a...co va m.n chinh sua giup e voi a. 감 사 함 니 다.......:))))
Quote
 
 
+1 #21 shakura 2015-01-11 22:39
안 넝 하 입 니 다! 제 이 름 은 Linh 입 니 다! 저 는 베 트 남 사 람 입 니 다.
Quote
 
 
0 #20 maj 2015-01-10 16:47
안녕하세요.침심에 침대와 옷장과 텔레비전과 노트복이
있습니다. 옷장에 옷과 바지가 있습니다 .텔레비전앞에 침대가 있습니다.노트복옆에 텔레비전이 있습니다
Quote
 
 
0 #19 Nynally 2014-12-31 11:17
우 리 집 은 거 실, 침 실, 부 엌 과, 화 장 실 이 있 습 니 다.
화 장 상 에 거 울 이 있 습 니 다.
부 엌 과 에 식 탁 이 없 습 니 다.
선 픙 기 오 른 족 가 방 이 있 습 니 까?
네, 선 픙 기 오 른 족 가 방 이 있 습 니 다.
Quote
 
 
+2 #18 Trần Tín 2014-12-06 14:10
안 연 하 세 요.
저 는 띤 띤 잎 니 다 와 베 트 남 사 람 입 니다
체 집 에 거 실, 침 질, 화 장 실 있 습 니 다.
체 거 실 에 잭 상 이 있 습 내 다.
체 침 실 에 웃 장 이 있 습 니 다.
웃 장 옆 에 바 구 니 가 있 습 니 다.
그 리 고, 침 실 뒤 에 화 장 실 이 있 습 니 다.
Quote
 
 
-7 #17 Vũ Hương Linh 2014-06-01 11:49
từ bỏ thôi. học khó quá, ko chịu dc nữa oy`, chẳng vào đầu dc j` cả
Quote
 
 
-4 #16 Đạt 2013-11-08 06:15
안넝하세요
제 이름은 막댓 입니다 와 저는 베트남 사람 이니다.
제 살고있다 미국이 입니다.( câu này cô xem lại giúp em, em muốn nói la sống tại mỹ)
제 방은 2충에 있습니다.
제 침실은 침대, 선풍기, 거울, 노트북 과 옷장이 있습니다.
침실이 밖에 화장실이 있습니다.
Quote
 
 
0 #15 huycoizin1 2013-08-19 15:02
안 녕 하 세 요
제 집 에 고 싣 과 짐 실, 부 엌, 화 장 실 이 있 습 니 다
고 실 에 텔 레 비 전 이 있 슴 니 다
텔 레 비 전 옆 에 선 풍 기 가 있 슴 니 다 (입 니 다 có thể thay thế 있 슴 니 다 trong câu này k cô )
고 실 옆 에 부 엌 이있 슴 니 다 (입 니 다 có thể thay thế 있 슴 니 다 trong câu này k cô )
부 엌 안 에 냉 장 고 와 식 탁, 가 스 실 지, 선 풍 기 가 있 슴 니 다
부 엌 오 른 쯕 에 화 장 실 이있 슴 니 다 (입 니 다 có thể thay thế 있 슴 니 다 trong câu này k cô
제 짐 신 은 2 중 에있 슴 니 다
짐 신 에 노 트 북 과 침 대, 첵 상 있 습 니 다

제 방 은 옷 장 이 없 습 니 다
감 사 합 니 다
Quote
 
 
0 #14 yoona 2013-08-14 14:56
co day rat hay !
Quote
 
 
+2 #13 birus918 2013-07-13 12:13
- 제 방은 2층에 있습니다
- 저 방은 침실, 부엌과 화장실이 있습니다
- 침실 안에 책상, 테레비전, 선풍기와 침대가 있습니다
- 책상 위에 컴퓨터와 전화기가 있습니다
- 침대 옆에 테레비전가 있습니다
- 책상 아래에 휴지통이 있습니다
- 부엌 안에 갱장고와 가스롄지가 있습니다
- 부엌 왼쪽에 화장실이 있습니다
- 방 밖에 베란다가 있습니다
- 제 방은 소파가 없습니다...
Quote
 
 
0 #12 0201theJeJe 2013-07-12 16:54
cô ơi cho em hỏi là theo em biết thì còn có 1 kiểu đếm nữa là 하나, 이,.... vậy 2 kiểu này dùng trong những trường hợp nào ạ? cảm ơn cô :-)
Quote
 
 
0 #11 birus918 2013-07-12 15:00
1) 냉장고에 무엇이 있습니까?
-냉장고에 우유가 있습니다.

2) 냉장고에 수박이 있습니까?
-아니오, 냉장고에 수박이 없습니다..사과가 있습니다.

3) 냉장고가 어디에 있습니까?
-냉장고가 부엌에 있습니다.
Quote
 
 
+2 #10 birus918 2013-07-12 14:37
- 우리 집은 2층에 있습니다.
- 우리 집은 침실, 부엌과 화장실이 있습니다.
- 침실 안에 침대, 책상, 테레비전과 선풍기가 있습니다..책상 위에 컴퓨터와 전화기가 있습니다.
- 침대 옆에 선풍기가 잇습니다...침대 오른쪽에 테레비전이 있습니다.
- 부엌 안에 냉장고와 가스롄지가 잇습니다.
- 부엌 왼쪽에 화장실이 잇습니다.
- 우리 집은 세탁기가 없습니다.
- 제 방밖에 베란다가 있습니다............

MONG MOI NGUOI XEM VA SUA HO MINH NHE.
Quote
 
 
-3 #9 birus918 2013-07-10 17:21
ㄱㄷㅅㄷㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ㄱㄱ
Quote
 
 
+1 #8 thaonamlun9x 2013-07-07 19:26
sai cho nao thi moi nguoi chi giup e vs :ss
1.안녕하십니까?.제이름은 Thao 입니다.저는 베트남 사상 입니다.
2.저집안에 거실과 침실과 부잌과 학장실 있습니다.
3.침실은 2충에 있습니다.여기가 저침실 입니다.
침실안에 침대와 첵상과 의자와 옷장과 선퉁기 있습니다.
첵상위에 노트북과 첵과 우산과 모사 와 가방 있습니다.가방안에 필통과 지갑 있습니다.필통안에 볼핀과 연필 있습니다.
첵상은 옷장오른쪽에 있습니다.옷장는 장문옆에 있습니다.
4.저기가 거실 입니다.거실안에 태래비정과 첵상과 의자 있습니다.
5.저기가 부잌 입니다.부잌안 에 가트랜지와 식탁과 냉장기 있습니다.바구니가 식탁밑에 있습니다.
6.학장실은 부잌옆에 있습니다.학장안에 새탁기 있습니다.
Quote
 
 
0 #7 Nhi Nguyen 2013-07-06 18:30
우리집은 거실,침실,부억 과 화장실이 있습니다
거실안에 텔레비전 와 선풍기 가 있습니다
텔레비전앞에 선풍기 가 입니 다
침실안에 침대,책상과옷장이 있습니다
침대왼쪽에 책상 입니 다
창문옆에 옷장 입니 다
부억안에 냉장고과 가스렌지가 있습니다
식탁오른쪽에 냉장고 입니 다
화장실안에 거울이 있습니다

()
Quote
 
 
-6 #6 Pinky98 2013-07-03 16:18
Từ 어 đọc là o hay ơ vậy mọi người
Quote
 
 
0 #5 nhunglovekmy 2013-06-20 12:32
Rat hay va de hieu
Quote
 
 
0 #4 vuong thuy 2013-04-27 09:31
co day hay the
Quote
 
 
+2 #3 thoai my 2013-01-19 16:54
cam on co :D
Quote
 
 
+1 #2 Hong Diem 2012-07-22 16:35
우리짐은 :
시게가 안거 실 에 있 습 니 다 .
침 신 에 옷 장 이 잆 습 니 다 .침 대 와 거 울 이 있 습 니 다 .
냉 장 고 에 부 엌 이 잆 습 니 다.
비 누 이 화 잔 실 에 있 습 니 다 .
Quote
 
 
0 #1 nam 2012-07-20 22:04
số đếm của tiếng hàn có 2 cách đọc. vậy cách nào nên học và cái nào thông dụng hơn vậy cô? hána do-ol set net... hay o-il o-i sam... mà cô dạy ở bài 7
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Tiếng hàn nhập môn bai 07 : phòng tôi ở tầng 3

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.