học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Tiếng hàn sơ cấp ( 15 Bài ) Bài 07 : Kính Ngữ Trong Tiếng Hàn

Kính ngữ trong tiếng hàn (bài 07)

học tiếng hàn, sơ cấp, kính ngữ trong tiếng hàn


Xem thêm các bài học tiếng hàn sơ cấp khác:

- Bài 06: làm ơn mở dùm tôi cái cửa sổ

- Bài 08: hãy dữ gìn sức khỏe

Trang danh sách: học tiếng hàn sơ cấp


 

Comments   

 
+1 #2 koreabuon_1088 2013-09-19 11:07
안녕하세요. 제집안에 거실과침실,부엌과화장실이있씀 니다. 거실안에 텔레비전이 있씀니다. 텔레비전옆에 선풍기가있씀니다.(임니다) 거실옆에 부엌이있씀니다(임니다.) 부엌안에 냉장고와식탁,가스렌지가있씀니 다. 부엌오른쪽에화장실임니다. 제침실은 2증에있씀니다. 침실안에 침대와책상과노트북은있씀니다. 제방안에옷장은있씀니다.
Quote
 
 
-1 #1 huycoizin1 2013-08-10 23:53
안 녕 하 세 요
제 집 에 고 싣 과 짐 실, 부 엌, 하 장 실 이 있 습 니 다
고 실 에 텔 레 비 전 이 있 슴 니 다
텔 레 비 전 옆 에 선 풍 기 가 있 슴 니 다 (입 니 다 có thể thay thế 있 슴 니 다 trong câu này k cô )
고 실 옆 에 부 엌 이있 슴 니 다 (입 니 다 có thể thay thế 있 슴 니 다 trong câu này k cô )
부 엌 안 에 냉 장 고 와 식 탁, 가 스 실 지, 선 풍 기 가 있 슴 니 다
부 엌 오 른 쯕 에 학 장 실 이있 슴 니 다 (입 니 다 có thể thay thế 있 슴 니 다 trong câu này k cô
제 짐 신 은 2 중 에있 슴 니 다
짐 신 에 노 트 북 과 침 대, 첵 상 있 습 니 다
제 방 은 옷 장 이 잆 습 니 다
감 사 합 니 다
Mông cô giúp em sửa bài viết này cô gửi thư cho em qua mail cô nhé
Cam ơn cô
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Tiếng hàn sơ cấp ( 15 Bài ) Bài 07 : Kính Ngữ Trong Tiếng Hàn

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.