học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Thông Tin Thông Tin Lao Động - Xuất Khẩu NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA TIẾNG HÀN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA TIẾNG HÀN

---
Bộ Lao động Hàn Quốc ủy quyền cho Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (Cơ quan thuộc Bộ Lao động Hàn Quốc) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Đề kiểm tra tiếng Hàn sẽ được lấy từ ngân hàng câu hỏi kiểm tra (2000 câu) do Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc xây dựng.

Để ôn tập tiếng Hàn chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, người lao động có thể download Ngân hàng câu hỏi này tại địa chỉ:
http://epsklt.hrdkorea.or.kr/eps_klt/servlet/ContentManager

hoặc liên hệ để mua Bộ ngân hàng câu hỏi kiểm tra tiếng Hàn đã được ấn bản thành sách và đĩa CD tại Trung tâm Lao động ngoài nước (địa chỉ: 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nôi;).
 

Add comment

You are here: Home Thông Tin Thông Tin Lao Động - Xuất Khẩu NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA TIẾNG HÀN

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.