học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Thông Tin Thông Tin Lao Động - Xuất Khẩu THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG HÀN CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG QUAY TRỞ LẠI HÀN QUỐC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG HÀN CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG QUAY TRỞ LẠI HÀN QUỐC


THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG HÀN CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG QUAY TRỞ LẠI HÀN QUỐC
Số báo danh Họ và tên Giới tính Điểm nghe Điểm đọc Tổng điểm Ngành đăng ký Ghi chú
91200001 NGUYEN VAN HAO Male 92 84 176 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200002 NGUYEN VAN DUNG Male 88 72 160 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200004 NGUYEN VAN TUAN Male 28 32 60 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200006 TRAN VAN THANG Male 80 56 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200007 HOANG VAN TIEP Male 88 76 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200008 VUONG VIET LUC Male 88 52 140 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200009 TRAN VAN GIANG Male 96 92 188 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200010 NGUYEN THANH THUY Male 88 68 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200011 LE QUANG HUY Male 68 52 120 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200012 NGUYEN DANH VIET Male 88 64 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200016 NGUYEN HUU TIEN Male 84 60 144 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200017 NGUYEN TRUNG TUYEN Male 88 92 180 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200018 PHAM DUC ANH Male 72 60 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200019 CHU DUC ANH Male 80 72 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200020 PHAN TRONG QUAN Male 84 64 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200021 MAI NGOC TUAN Male 68 44 112 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200022 NHAN VAN MINH Male 76 56 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200023 TONG VAN NGHIA Male 56 48 104 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200024 LE VAN CUONG Male 88 68 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200025 PHAM XUAN VINH Male 72 76 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200026 HOANG VAN KHOI Male 52 52 104 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200027 NGUYEN VAN THUONG Male 96 96 192 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200028 NGUYEN VAN TOAN Male 96 88 184 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200029 NGUYEN VAN LUAT Male 96 72 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200031 VU XUAN KHIEM Male 84 68 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200032 DAO MANH TIEN Male 88 92 180 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200033 TRAN MANH HA Male 76 76 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200034 NGUYEN VAN QUYEN Male 92 80 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200035 LY THANH LONG Male 56 40 96 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200036 NGUYEN VAN TUAN Male 96 92 188 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200037 NGUYEN DOAN QUAN Male 48 60 108 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200038 ONG VAN DUNG Male 88 60 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200042 PHAM HUNG MANH Male 96 80 176 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200043 NGUYEN VAN NHUONG Male 88 64 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200044 TRAN DUY LOC Male 76 48 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200045 PHUNG HUY HAO Male 96 92 188 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200046 CHU QUANG SY Male 60 32 92 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200048 NGUYEN HONG TUAN Male 96 76 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200049 KHONG TRUNG PHUONG Male 84 44 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200051 VU TUAN KHANH Male 80 88 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200052 PHAM XUAN TRUONG Male 28 28 56 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200053 NGUYEN TRONG QUY Male 76 52 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200054 NGUYEN DINH THIEN Male 84 64 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200055 NGUYEN VAN SON Male 88 64 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200056 HOANG DUC KHANG Male 80 60 140 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200057 NGUYEN TRI HOA Male 96 92 188 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200058 NGUYEN VIET TOAN Male 76 56 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200060 NGUYEN VAN CUONG Male 80 76 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200061 LE DAI DUONG Male 64 56 120 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200064 NGUYEN TRONG HUNG Male 84 72 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200067 HOANG NHU DAN Male 88 84 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200068 TA QUANG TRUNG Male 68 56 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200070 VU THANH TRUNG Male 84 72 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200071 TRINH VAN DUNG Male 88 72 160 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200074 GIAP VAN MINH Male 56 40 96 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200075 PHAM QUANG PHU Male 76 60 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200076 CAO THI HUE Female 56 48 104 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200077 TO VAN THE Male 96 84 180 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200078 NGUYEN QUANG NGHIA Male 84 60 144 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200079 DO VAN QUAN Male 56 44 100 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200080 NGUYEN QUANG PHU Male 92 80 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200081 DINH VAN HAI Male 92 84 176 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200082 BUI VAN VINH Male 80 56 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200084 TRAN PHUONG THAO Male 80 72 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200085 DUONG DUC DAO Male 96 68 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200087 NGUYEN DANH TUAN Male 88 68 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200090 NGUYEN MANH DUNG Male 72 64 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200091 DO VAN HIEN Male 72 60 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200093 NGUYEN VAN DONG Male 76 72 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200094 NGUYEN VAN KHA Male 68 64 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200095 TUONG VAN TUYEN Male 80 76 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200096 LE MINH SANG Male 88 76 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200097 BUI THANH DONG Male 48 44 92 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200098 NGUYEN QUANG TUYEN Male 52 24 76 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200100 NGUYEN THANH NGHI Male 64 44 108 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200101 LE THI DUNG Female 84 80 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200102 NGUYEN VAN HIET Male 92 60 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200103 NGUYEN NGOC LE Female 100 88 188 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200104 PHAM VAN THANH Male 76 72 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200105 NGUYEN VAN KHOAN Male 88 72 160 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200106 NGUYEN BA HA Male 80 60 140 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200107 DANG VINH BAO Male 96 84 180 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200108 DOAN VAN DUY Male 68 48 116 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200109 NGUYEN DUC THUAN Male 88 80 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200110 NGUYEN VAN QUAN Male 100 92 192 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200111 LE VAN ANH Male 92 84 176 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200112 NGUYEN VAN LANG Male 16 24 40 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200114 PHAM CONG VINH Male 68 60 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200116 NGUYEN VAN LUAN Male 84 64 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200119 DO VAN NGUYEN Male 76 40 116 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200120 CHU VAN THANG Male 80 68 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200121 BUI THI QUYEN Female 88 96 184 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200122 NGUYEN VAN HONG Male 40 44 84 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200123 BUI VAN TUAN Male 52 44 96 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200124 NGUYEN DANH CHINH Male 72 24 96 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200126 PHAM DUC DUY Male 76 76 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200127 PHAM CAO DANG Male 60 52 112 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200128 NGUYEN VAN LAP Male 76 60 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200129 LE DAI QUAN Male 72 56 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200131 DANG VAN DUNG Male 60 76 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200132 NGUYEN MANH TUAN Male 60 52 112 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200133 PHAM QUANG SAU Male 56 36 92 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200134 NGUYEN CANH NGUYEN Male 84 80 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200135 NGO VAN HUY Male 84 72 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200136 TRINH VAN TUAN Male 84 84 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200137 NGUYEN MINH CHUNG Male 80 72 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200138 NGUYEN HUYNH QUANG Male 96 84 180 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200139 TRAN DINH SON Male 80 56 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200140 DOAN VAN BO Male 40 52 92 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200141 NGUYEN VAN DONG Male 68 64 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200142 TANG VAN DAI Male 72 56 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200143 NGUYEN THIEN CHUNG Male 72 80 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200144 PHAM DINH KHOE Male 68 44 112 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200145 KIM DINH HIEU Male 60 64 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200147 NGUYEN VAN TIEN Male 84 52 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200148 PHAM VAN KIEN Male 96 80 176 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200149 DONG DINH DAI Male 92 76 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200150 NGUYEN XUAN THUONG Male 68 68 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200151 PHAM DUC MINH Male 96 72 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200152 PHAM VAN KIEN Male 68 64 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200153 NGO DINH BACH Male 80 72 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200155 PHAM ANH DUONG Male 68 32 100 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200156 NGUYEN HONG QUAN Male 92 68 160 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200157 TRINH DINH DANG Male 72 56 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200160 PHAM HOANG LONG Male 96 96 192 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200161 BUI DUC TIEN Male 48 40 88 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200162 NGUYEN VAN DUNG Male 92 88 180 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200164 NGUYEN MANH HUNG Male 76 56 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200165 QUACH GIA TAI Male 80 52 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200167 PHAM SONG THAO Male 76 72 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200169 DO VAN CHUONG Male 56 28 84 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200170 NGUYEN VAN THUY Male 68 48 116 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200171 NGUYEN VAN QUYEN Male 88 60 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200172 NGUYEN DUC QUAN Male 80 84 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200173 NGUYEN DINH HOANG Male 76 36 112 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200174 NGUYEN HUU TUYEN Male 76 60 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200175 TRAN CHIEN THANG Male 96 96 192 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200176 LE VAN CHIEN Male 84 68 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200177 PHUNG MANH HUNG Male 96 92 188 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200178 PHAM THE LINH Male 88 80 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200179 PHAM NGOC HUONG Male 96 80 176 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200181 DUONG VAN MAU Male 84 68 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200183 PHAM NGOC CHIEN Male 72 48 120 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200185 PHAN TRONG TU Male 80 40 120 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200186 DO KHAC CONG Male 72 44 116 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200187 NGUYEN DINH KIEN Male 56 32 88 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200188 HOANG VAN THANH Male 92 64 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200191 TRAN VAN THAO Male 92 64 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200195 NGUYEN TRONG DUNG Male 72 64 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200196 NGUYEN VAN HAI Male 60 52 112 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200197 NGUYEN VAN NGOC Male 92 60 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200198 TRINH PHU NGHI Male 84 80 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200199 NGUYEN ANH TUAN Male 84 64 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200200 HOANG VAN TINH Male 80 64 144 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200202 NGUYEN DANH PHAN Male 84 80 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200203 DONG VAN HOI Male 96 76 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200204 DOAN VAN TRUONG Male 64 64 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200205 NGUYEN QUE TAI Male 60 56 116 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200206 PHAM TRUONG SON Male 72 52 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200209 NGUYEN VAN VIET ANH Male 80 84 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200211 DUONG VAN QUY Male 48 36 84 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200212 DUONG BINH THAN Male 68 56 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200213 VU NGOC THANH Male 92 60 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200215 TRAN TIEN BO Male 44 60 104 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200219 TO SY HIEU Male 44 24 68 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200220 LY VAN LONG Male 80 60 140 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200221 NGUYEN NHU TUYEN Male 88 80 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200222 PHAM VAN THINH Male 80 56 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200223 PHAM DUY DUNG Male 72 52 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200224 NGUYEN XUAN TRANG Male 72 56 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200225 DAO VINH QUANG Male 76 52 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200226 VU VAN BEN Male 76 68 144 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200227 DO THANH NAM Male 72 60 132 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200228 PHAM VAN THUAN Male 88 76 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200229 NGUYEN THANH CONG Male 36 40 76 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200230 TRAN BIEN CUONG Male 72 64 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200231 NGUYEN VAN THUAN Male 80 24 104 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200232 DAO VAN TRUONG Male 84 76 160 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200233 BUI VAN TIEN Male 80 72 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200234 NGUYEN NHU TUYEN Male 72 64 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200236 VU MANH CUONG Male 68 60 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91200238 TANG VAN TIEM Male 100 84 184 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91200239 NGUYEN QUOC THINH Male 40 12 52 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201201 TRAN DINH THANG Male 96 92 188 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201202 TRAN DINH HUU Male 84 88 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201203 THAI HONG TIEP Male 84 56 140 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201205 NGUYEN THE TRUONG Male 60 48 108 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201206 HOANG VAN TUYEN Male 72 64 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201207 DANG NGOC TRUONG Male 88 84 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201211 LE XUAN HUE Male 100 92 192 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201212 DUONG DINH TUAN Male 72 64 136 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201213 NGUYEN XUAN QUY Male 76 52 128 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201214 VUONG QUANG HUNG Male 80 76 156 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201215 BUI TIEN THANG Male 80 84 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201216 NGUYEN QUOC THINH Male 100 96 196 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201217 NGUYEN CONG DAI Male 92 84 176 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201219 LE TRUONG THI Male 88 96 184 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201220 LE VAN CONG Male 56 68 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201221 TRAN THANH BINH Male 72 52 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201222 TRAN VAN CUONG Male 92 76 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201224 NGUYEN TAT LIEM Male 84 80 164 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201225 TRAN DINH THANH Male 88 88 176 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201226 LE HOAI BAC Male 76 68 144 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201229 LE QUANG MINH Male 68 76 144 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201230 PHAM NGOC CHIEN Male 92 80 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201231 HOANG THANH ANH Male 64 28 92 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201233 NGUYEN TIEN TUYEN Male 64 44 108 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201234 CAO VAN NGOC Male 100 92 192 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201235 LE VAN PHUONG Male 100 100 200 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201236 PHAN NHU SON Male 92 56 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201237 LE VIET BINH Male 92 80 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201238 VAN DINH TAM Male 92 80 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201239 TRUONG QUANG CUONG Male 84 84 168 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201240 BUI HUU TUAN Male 64 60 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201241 PHAM VAN HUNG Male 92 80 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201242 TRAN TRUNG UY Male 100 72 172 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201243 LE NAM Male 96 100 196 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201244 HOANG TRONG HOANG Male 80 68 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201245 NGUYEN DUC HOANG Male 84 76 160 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201247 NGUYEN QUANG HUY Male 72 72 144 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201248 NGUYEN TA SY Male 64 60 124 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201249 NGUYEN HONG QUAN Male 84 56 140 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201250 VO TRONG CUONG Male 100 92 192 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201251 LE DOAN HOANG Male 72 40 112 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201252 NGUYEN VAN TUAN Male 80 72 152 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201254 HOANG THANH HUNG Male 56 48 104 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201255 TRAN QUANG HAO Male 72 72 144 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201256 DUONG QUOC CHINH Male 56 40 96 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201257 NGUYEN THUA LAN Male 88 72 160 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201258 NGUYEN TUAN ANH Male 72 48 120 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201259 TRAN TRUNG HUONG Male 80 68 148 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201260 HO HUU DINH Male 48 44 92 Sản xuất chế tạo Không đạt yêu cầu
91201261 LE KHA HANH Male 92 84 176 Sản xuất chế tạo Đạt yêu cầu
91201262 CHU NGOC LAM Male